Κάρτα νέων Πολιτισμού


Το Υφυπουργείο Πολιτισμού σε συνεργασία με τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου και την Τράπεζα Κύπρου, προχωρεί στην έκδοση Κάρτας Πολιτισμού Νέων για νέους και νέες, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους εντός του 2023 με στόχο να έρθουν σε επαφή με όλες τις μορφές τέχνης, καθώς και τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία.

Η έκδοση της Κάρτας Πολιτισμού Νέων, η οποία αφορά την υλοποίηση συγκεκριμένης εξαγγελίας του Προέδρου της Δημοκρατίας, αποτελεί και το πρώτο βήμα για την υλοποίηση των πολιτικών και δράσεων του Υφυπουργείου που αφορούν στην στήριξη της καλλιτεχνικής δημιουργίας και την παροχή στους πολίτες πρόσβασης και συμμετοχής στην πολιτιστική ζωή της χώρας, καθώς και την προώθηση της εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και ενημέρωσης του κοινού επί θεμάτων πολιτισμού.

Με τον τρόπο αυτό το Υφυπουργείο Πολιτισμού επιδιώκει την προώθηση τόσο της καλλιτεχνικής δημιουργίας όσο και την ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στην πολιτιστική ζωή του τόπου.

Η έκδοση της κάρτας αυτής, δίνει την ευκαιρία στους νέους να γνωρίσουν το πολιτιστικό γίγνεσθαι της Κύπρου, κάτι το οποίο είχαν στερηθεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ταυτόχρονα, με τον τρόπο αυτό η Πολιτεία στηρίζει έμμεσα την καλλιτεχνική δημιουργία και τον καλλιτεχνικό τομέα γενικότερα.

Το μέτρο αυτό είναι σε πιλοτική βάση και στόχος του Υφυπουργείου είναι να εξελιχθεί και να βελτιωθεί προκειμένου να προσφέρει ακόμη περισσότερα στον πολιτισμό και τους νέους μας.