26 ευκαιρίες για τον καθένα από εσάς, σε όλο τον κόσμο, γεμάτες γνώση και μάθηση!


26 ευκαιρίες για τον καθένα από εσάς, σε όλο τον κόσμο, γεμάτες γνώση και μάθηση!
Το 2022 (και λίγο το 2023) θα είναι γεμάτο από δραστηριότητες Youth @ Work σχετικά με την απασχολησιμότητα και την επιχειρηματικότητα των νέων, νέους ανθρώπους, νέες εμπειρίες και νέες ιδέες!

Επιβιβαστείτε και εγγραφείτε στο ταξίδι Youth @ Work!


Περισσότερα δείτε στην σελίδα του youThink στο Facebook