Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 22-30 Μαΐου 2022 – «Εργαστήριο Πληροφοριακής Παιδείας και Παιδείας»Πρόσκληση για 3 συμμετέχοντες που ταξιδεύουν από την Κύπρο για το έργο:
«Εργαστήριο Πληροφοριακής Παιδείας και Παιδείας»
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 22-30 Μαΐου 2022
Avala, Σερβία

Κύριοι στόχοι:
-ενίσχυση του αλφαβητισμού των νέων στο Διαδίκτυο, ευαισθητοποίηση για σκόπιμα
παραπληροφόρηση, δίνοντας τη δυνατότητα στους νέους να αναγνωρίζουν τις «ψευδείς ειδήσεις» και να τις αποφεύγουν
-Να ευαισθητοποιήσει τους συμμετέχοντες στην εκπαίδευση στα ΜΜΕ στο πλαίσιο των ψευδών ειδήσεων σε οργανώσεις νεολαίας

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος, κάντε αίτηση στο
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHHVBbOlLg-CrJnPvR-FU4jVDDaSZRbg6psPCiaO8RVSz7dg/viewform

Πληροφορίες:
https://www.dropbox.com/sh/rbjzcnhzojdgkcu/AACxSPD5dBFvFlbWS1tSN3iPa?dl=0&fbclid=IwAR1YGnYMzsYCq6oHCngCMUPxYaOmHcYHc8JYGxTAyZ3R_yGAR2Ka1Qyk30s


Περισσότερα δείτε στην σελίδα του youThink στο Facebook