Συμπλήρωση ερωτηματολογίου όπου σκόπο έχει την ανάλυση την διοργάνωση εργαστηρίων μέσα από το ευρωπαϊκό έργο CLUSTER


Το ΚΕΒΕ Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στα πλαίσια συμμετοχής του στο ευρωπαϊκό έργο CLUSTER, ανέπτυξε ένα σύντομο ερωτηματολόγιο το οποίο απευθύνεται σε νέους, με σκοπό να αναλύσει τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και να μπορέσει να παρέχει ειδική κατάρτιση σε νέους ηλικίας 18-30 ετών μέσω της διοργάνωσης εργαστηρίων και επαγγελματικής εκπαίδευσης με στόχο να τους ενισχύσει με τα απαραίτητα εργαλεία για να μπορέσουν να εργαστούν στους τομείς τις γαλάζιας, πράσινης και κυκλικής οικονομίας και της αειφόρου γεωργίας

Απάντησε στο ερωτηματολόγιο εδώ: https://bit.ly/3Mb0QFt


Περισσότερα δείτε στην σελίδα του youThink στο Facebook