Παρουσίαση στις 29 Μαρτίου στη Μεσόγη των Σχεδίων Επιχορηγήσεων για το έτος 2022


Το Υφυπουργείο Τουρισμού σας καλεί σε περιφερειακή παρουσίαση στις 29 Μαρτίου στη Μεσόγη – των Σχεδίων Επιχορηγήσεων για το έτος 2022, συμπεριλαμβανομένων των Σχεδίων που εντάσσονται στον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2021-2026 της Ε.Ε. Επισυνάπτονται προσκλήσεις με περισσότερες λεπτομέρειες.


Περισσότερα δείτε στην σελίδα του youThink στο Facebook