Παρουσίαση στις 28 Μαρτίου στον Στατό-Άγιο Φώτιο των Σχεδίων Επιχορηγήσεων για το έτος 2022Το Υφυπουργείο Τουρισμού σας καλεί σε περιφερειακή παρουσίαση – στις 28 στον Στατό-Άγιο Φώτιο των Σχεδίων Επιχορηγήσεων για το έτος 2022, συμπεριλαμβανομένων των Σχεδίων που εντάσσονται στον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2021-2026 της Ε.Ε. Επισυνάπτονται προσκλήσεις με περισσότερες λεπτομέρειες.


Περισσότερα δείτε στην σελίδα του youThink στο Facebook