Διαδικτυακή παρουσίαση 12 Σχεδίων Επιχορηγήσεων για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού 2020 – 2030.


Το Υφυπουργείο Τουρισμού ανακοινώνει τη διαδικτυακή παρουσίαση 12 Σχεδίων Επιχορηγήσεων που θα λειτουργήσουν για το 2022, στo πλαίσιo της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού 2020 – 2030. Τα Σχέδια, που είναι αναρτημένα στην εταιρική ιστοσελίδα του Υφυπουργείου www.tourism.gov.cy, αφορούν την ανάπτυξη των ειδικών μορφών τουρισμού, τον εμπλουτισμό των υποδομών και την ενθάρρυνση της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας στον τουρισμό. H παρουσίαση, διάρκειας περίπου 45 λεπτών, θα γίνει στην ελληνική γλώσσα την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022, στις 10:00 π.μ., μέσω Facebook Live σε αυτή τη σελίδα.
Επίσημη ανακοίνωση: https://bit.ly/3IBnpSb

 


Περισσότερα δείτε στην σελίδα του youThink στο Facebook