Ανταλλαγή νέων «Σωστές επιλογές καριέρας»


Ανταλλαγή νέων «Σωστές επιλογές καριέρας»
Όνομα έργου: Ανταλλαγή νέων «Σωστές επιλογές σταδιοδρομίας»

Δραστηριότητα: Ανταλλαγή Νέων στη Γεωργία για 5 νέους και έναν ηγέτη από τον οργανισμό μας. Κατά τη διάρκεια αυτής της Ανταλλαγής Νέων, οι νέοι θα μπορούν να λάβουν καλύτερη γνώση σχετικά με τις Επιλογές Σταδιοδρομίας. Θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν την εμπειρία τους, μαθαίνοντας επίσης πώς να αποφύγουν τις καταστάσεις κινδύνου για την καριέρα τους.

Ανταλλαγή Νέων: 20 – 29 Απριλίου 2022 (συμπεριλαμβανομένων των ημερών ταξιδιού)

Τόπος: Κομπουλέτι, Γεωργία

Ομάδες-στόχοι: Νέοι ηλικίας 16-25 ετών, άτομα με εκπαιδευτικές/οικονομικές δυσκολίες

Περίληψη έργου:

Είναι μια ανταλλαγή νέων 8 ημερών που συγκεντρώνει 32 νέους συμμετέχοντες από 6 διαφορετικές χώρες και δημιουργεί ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον για να βρουν τις σωστές ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης και να επιτύχουν στην καριέρα τους.

Πρόβλημα:

Οι νέοι σε μικρές ηλικίες αντιμετωπίζουν ζητήματα που σχετίζονται με τις επαγγελματικές τους επιλογές. Δυσκολεύονται να επιλέξουν το σωστό επάγγελμα και ακόμη και όταν το επιλέγουν, μπερδεύονται και δεν είναι σίγουροι αν το έκαναν σωστά. Μόλις μάθουν τι πραγματικά θέλουν, εξακολουθούν να είναι μπερδεμένοι σχετικά με τους τρόπους επίτευξης των στόχων τους. Οι νέοι δεν έχουν αρκετό χώρο όπου μπορούν να συζητήσουν ελεύθερα για το τι πραγματικά παλεύουν. Πρέπει να θέσουν τα ερωτήματά τους και να λάβουν απαντήσεις για να έχουν επιτυχία στην καριέρα τους.

Στο πρόγραμμα θα λάβουν μέρος 5 νέοι (ηλικίες 16 – 25 ετών) +1 αρχηγός (χωρίς όριο ηλικίας) από τον οργανισμό μας. Ταξιδιωτικά τρόφιμα και διαμονή πληρώνονται όλα από το πρόγραμμα (Για μια αίτηση πρέπει να είστε μέλος του οργανισμού μας, εάν θέλετε να κάνετε αίτηση για συμμετοχή μπορείτε να πάτε για την αίτηση στον σύνδεσμο: https://www.acpelia.org/be-a-member

Περισσότερες Πληροφορίες πατήστε εδώ: https://www.acpelia.org/post/youth-exchange-career-choices-made-right?fbclid=IwAR35Z-zyWlL7IHDDOpRFzht7NhL7BG32UkO-HLK0pF6mrvTGdsjFQiqyS0c

 


Περισσότερα δείτε στην σελίδα του youThink στο Facebook