Το πρώτο δια ζώσης εκπαιδευτικό σεμινάριο από την AWS στην Κύπρο


Το πρώτο δια ζώσης εκπαιδευτικό σεμινάριο από την AWS στην Κύπρο

Με επιτυχία διεξήχθη στις 8 -10 Φεβρουαρίου 2023 το πρώτο δια ζώσης εκπαιδευτικό σεμινάριο από την Amazon Web Services (AWS) στην Κύπρο, σε συνεργασία με τον τοπικό μεταπωλητή των προϊόντων  AWS,  την Logicom Group. Εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι φιλοξενήθηκαν στις εγκαταστάσεις του  Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου για να λάβουν μέρος στα σεμινάρια AWS Sales Ready και AWS Cloud Practitioner.

 

Με συμμετέχοντες τόσο από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό, το σεμινάριο παρείχε στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να αποκτήσουν σημαντικές γνώσεις και δεξιότητες στα θέματα του cloud computing. Το σεμινάριο παρείχε επίσης πρακτική εμπειρία στην χρήση εργαλείων της AWS καθώς και τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης με ειδικούς του κλάδου.

 

Επιπλέον, μέσω της συμμετοχής τους στο σεμινάριο, οι εκπαιδευόμενοι θα προχωρήσουν, με το τέλος του σεμιναρίου, στην πιστοποίηση και διαπίστευση του τίτλου AWS Cloud Practitioner, ένα πιστοποιητικό που αναγνωρίζεται παγκοσμίως και επιβεβαιώνει ότι ο κάτοχός του έχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να εργαστεί με την πλατφόρμα του AWS. Στο πλαίσιο του σεμιναρίου, οι εκπαιδευόμενοι προετοιμάστηκαν καταλλήλως για την σχετική εξέταση, ώστε να είναι σε θέση να παρακαθήσουν τη σχετική εξέταση οποιαδήποτε στιγμή μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου.