Θέλετε να μάθετε – Αγγλικά – Ελληνικά – Γερμανικά;


Θέλετε να μάθετε – Αγγλικά – Ελληνικά – Γερμανικά;

Λάβετε μέρος στα μαθήματα δωρεάν!

Ελέγξτε το ωράριο για να δείτε τις ώρες των μαθημάτων

Αυτό είναι το νέο πρόγραμμα μαθημάτων.

Διοργανωτής: https://www.facebook.com/promotesocialinclusion/?__cft__[0]=AZW9MXodAzeAOtBiH86zawGh1IQjyY-CqhDHmMdGaeGHIN3StDw5R1m1-U8wGjs0iRZK5wqJvYXseRUBJa-wGZKhA5wXZNw9DQ01gwy0MDmh-nG6ECSHfUc0aMdh7ggoWOb3PejeeCsYHAojd0ZDG6NxU-ogZCWHjLGi1tL_W9PshQ&__tn__=-UC%2CP-y-R  ( Ccif Cyprus)

 


Περισσότερα δείτε στην σελίδα του youThink στο Facebook