Πρωτοβουλίες ΕΕ για προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης


Η έρευνα για θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης και ενσωμάτωσης, που πραγματοποίησε πρόσφατα ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, ανάμεσα σε νέους ηλικίας 18-35 ετών, ανέδειξε το μεγάλο πρόβλημα των διακρίσεων που υφίσταται στην κυπριακή κοινωνία.

Οι νέοι, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, έκαναν λόγο για κοινωνική αδικία με διακρίσεις, αποκλεισμούς και απουσία ίσων δικαιωμάτων που έχουν να κάνουν, κατά κύριο λόγο, με την καταγωγή/ιθαγένεια, την οικονομική κατάσταση και τον σεξουαλικό προσανατολισμό.

Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, οι νέοι και οι νέες θεωρούν ότι η εξάλειψη των κοινωνικών διακρίσεων, πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για τους φορείς χάραξης πολιτικής, προτείνοντας μάλιστα και συγκεκριμένες δράσεις μέσω της εκπαίδευσης, οι οποίες θα μπορούσαν να δρομολογηθούν από την πολιτεία.

Τα θέματα κοινωνικής ενσωμάτωσης, βρίσκονται ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα – στη βάση και της Στρατηγικής της ΕΕ για τη Νεολαία 2019-2027 και ανάμεσα στους 11 στόχους που τέθηκαν προς εκπλήρωση. Ήδη πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν θέσει σε εφαρμογή δράσεις για την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και την ευαισθητοποίηση.

Σύμφωνα με τον σχετικό συγκριτικό χάρτη της ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας της ΕΕ Youth Wiki*, τα 2/3 των ευρωπαϊκών χωρών υλοποιούν ή υποστηρίζουν πρωτοβουλίες, με στόχο την προώθηση της διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης και την καταπολέμηση των διακρίσεων μεταξύ των νέων, τόσο στην τυπική όσο και στη μη τυπική εκπαίδευση.

Για παράδειγμα, στη Φινλανδία υλοποιείται με κρατική χρηματοδότηση το έργο «The Movers», μέσω του οποίου παρέχεται εκπαίδευση στη συμμετοχή και τα ανθρώπινα δικαιώματα για νέους και νέες που έχουν μετακομίσει στη χώρα.

Στην Πορτογαλία, έχει δημιουργηθεί από το 2012 η πρωτοβουλία «Σφραγίδα Διαπολιτισμικού Σχολείου», η οποία αποτελεί μια ψηφιακή σφραγίδα που διακρίνει τα σχολεία που αναπτύσσουν έργα που προωθούν την αναγνώριση και την εκτίμηση της διαφορετικότητας, ως ευκαιρία και πηγή μάθησης για όλους.

Στην Κύπρο, το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας υλοποιεί μια σειρά δράσεων στο πλαίσιο της «Διαπολιτισμικής Αγωγής και Εκπαίδευσης», με στόχο την αμοιβαία αποδοχή και την εξάλειψη των αρνητικών στερεοτύπων και προκαταλήψεων μεταξύ των παιδιών, ενώ το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ΟΝΕΚ «Πρωτοβουλίες Νέων» επιχορηγεί δράσεις οργανωμένων συνόλων και ομάδων νέων, γύρω από τις κοινωνικές διακρίσεις.

Περισσότερα μπορεί να βρει κανείς στο www.youthwiki.eu

Τομέας Πολιτικής ΟΝΕΚ

*Το Youth Wiki είναι η διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια της ΕΕ, η οποία παρέχει πληροφόρηση για τις πολιτικές και τα μέτρα που εφαρμόζουν 33 ευρωπαϊκές χώρες για τη νεολαία. Η ευρωπαϊκή πλατφόρμα Youth Wiki είναι έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο ΟΝΕΚ έχει οριστεί ως εθνικός ανταποκριτής για την Κύπρο.