Η IBM παρουσιάζει το watsonx.governance για να βοηθήσει τις Επιχειρήσεις και τις Κυβερνήσεις να διαχειριστούν και να εμπιστευτούν την τεχνολογία Generative AI


Το watsonx.governance βοηθάει τους οργανισμούς:

-Να διαχειριστούν την τεχνητή νοημοσύνη για να ανταποκριθούν στους επερχόμενους κανονισμούς και στις πολιτικές ασφάλειας και διαφάνειας παγκοσμίως – ένα είδος «διατροφικής ετικέτας» για την τεχνητή νοημοσύνη

-Να ανιχνεύουν και να μετριάζουν προληπτικά τους κινδύνους, ελέγχοντας fairness, bias, drift και άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά των Μεγάλων Γλωσσικών Μοντέλων (LLM metrics)

-Να διαχειρίζονται, να παρακολουθούν και να ρυθμίζουν μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης από την IBM, από τις κοινότητες ανοιχτού λογισμικού και άλλους παρόχους μοντέλων

Λευκωσία 19 Δεκεμβρίου 2023 – Η IBM (NYSE: IBM) ανακοίνωσε πρόσφατα ότι το watsonx.governance είναι ευρέως διαθέσιμο για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αναδείξουν τα Μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης και να εξαλείψουν το μυστήριο γύρω από τα δεδομένα που εισέρχονται και τις απαντήσεις που προκύπτουν.

Ενώ το Generative AI, το οποίο τροφοδοτείται από Μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLM) ή Θεμελιώδη Μοντέλα, προσφέρει πολλές πρακτικές εφαρμογές για τις επιχειρήσεις, ενέχει επίσης νέους κινδύνους και πολυπλοκότητες, από την ποιότητα των δεδομένων εκπαίδευσης (training data), που ενδέχεται να προέρχονται από αμφιβόλου αξιοπιστίας σημεία του διαδικτύου και τα οποία δεν μπορούν να καθοριστούν ως ορθά και ακριβή, μέχρι την έλλειψη εξηγήσιμων αποτελεσμάτων. Το watsonx.governance παρέχει στους οργανισμούς την εργαλειοθήκη που χρειάζονται για να διαχειριστούν τους κινδύνους, να υιοθετούν τη διαφάνεια και να προβλέψουν τη συμμόρφωση με τους μελλοντικούς κανονισμούς που αφορούν στην τεχνητή νοημοσύνη.

Καθώς οι επιχειρήσεις σήμερα επιδιώκουν να καινοτομούν μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, υλοποιώντας ένα συνδυασμό LLMs από παρόχους τεχνολογίας και κοινότητες ανοιχτού λογισμικού, το watsonx τους επιτρέπει να διαχειρίζονται, να παρακολουθούν και να καθοδηγούν τα μοντέλα αυτά, από οπουδήποτε επιθυμούν.

«Τα διοικητικά συμβούλια και οι διευθύνοντες σύμβουλοι των εταιρειών προσπαθούν να αξιοποιήσουν τα οφέλη από τα σημερινά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, αλλά οι κίνδυνοι λόγω της έλλειψης διαφάνειας και της αδυναμίας ρύθμισης αυτών των μοντέλων τους καθυστερούν», δήλωσε ο Kareem Yusuf, Ph.D., Senior Vice President, Product Management και Growth του IBM Software. «Το watsonx.governance είναι ένα onestopshop για τις επιχειρήσεις που αγωνίζονται να αναπτύξουν και να διαχειριστούν τόσο τα μοντέλα LLM όσο και τα μοντέλα ML, παρέχοντάς τους τα εργαλεία που χρειάζονται για να αυτοματοποιήσουν τις διαδικασίες διακυβέρνησης τεχνητής νοημοσύνης, να παρακολουθούν τα μοντέλα τους και να λαμβάνουν διορθωτικά μέτρα, με αυξημένη επιτήρηση. Η ικανότητά του να μεταφράζει τους κανονισμούς σε εφαρμόσιμες πολιτικές θα γίνεται ολοένα και πιο απαραίτητη για τις επιχειρήσεις, καθώς νέοι κανονισμοί για την τεχνητή νοημοσύνη καθιερώνονται παγκοσμίως».

Ο τομέας IBM Consulting έχει επίσης επεκτείνει τη στρατηγική τεχνογνωσία του για να βοηθήσει τους πελάτες να αναπτύξουν σε κλίμακα την υπεύθυνη τεχνητή νοημοσύνη τόσο με την αυτοματοποιημένη διακυβέρνηση μοντέλων όσο και μέσω της επιχειρησιακής  διακυβέρνησης που περιλαμβάνει ανθρώπους, διαδικασίες και τεχνολογία από την IBM καθώς και από στρατηγικούς συνεργάτες. Οι σύμβουλοι της IBM διαθέτουν σημαντικές δεξιότητες στη δημιουργία επιτροπών δεοντολογίας τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ ethics boards), επιχειρησιακής κουλτούρας και λογοδοσίας, εκπαίδευσης, διαχείρισης κανονιστικών ρυθμίσεων και κινδύνων και στη μείωση των απειλών κυβερνοασφάλειας, μέσω της χρήσης ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού.

Το watsonx.governance είναι ένα από τα τρία προϊόντα λογισμικού της πλατφόρμας AI και δεδομένων IBM watsonx, μαζί με μια σειρά από ΑΙ Assistants, που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν σε κλίμακα και να επιταχύνουν τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης. Η πλατφόρμα περιλαμβάνει το watsonx.ai, το επιχειρηματικό στούντιο επόμενης γενιάς για τους δημιουργούς AI και το watsonx.data, τον χώρο αποθήκευσης δεδομένων που βασίζεται σε ανοιχτή, υβριδική και ρυθμιζόμενη αρχιτεκτονική. Η εταιρεία επίσης ανακοίνωσε πρόσφατα την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας για τα μοντέλα ΙΒΜ watsonx που έχει αναπτύξει.

Σχετικά με την IBM

Η IBM είναι κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών υβριδικού cloud και τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και συμβουλευτικής τεχνογνωσίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Βοηθάμε τους πελάτες σε περισσότερες από 175 χώρες να αξιοποιήσουν τις γνώσεις από τα δεδομένα τους, να εξορθολογήσουν τις επιχειρηματικές διαδικασίες, να μειώσουν το κόστος και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους κλάδους τους. Περισσότεροι από 4.000 κυβερνητικοί και εταιρικοί φορείς σε τομείς κρίσιμων υποδομών, όπως οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, οι τηλεπικοινωνίες και η υγειονομική περίθαλψη, βασίζονται στην πλατφόρμα υβριδικού cloud της IBM και το Red Hat OpenShift για να υλοποιήσουν τους ψηφιακούς μετασχηματισμούς τους γρήγορα, αποτελεσματικά και με ασφάλεια. Οι πρωτοποριακές καινοτομίες της IBM στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, του κβαντικού υπολογισμού, των λύσεων cloud που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας, καθώς και των συμβουλευτικών υπηρεσιών παρέχουν ανοιχτές και ευέλικτες επιλογές στους πελάτες της. Και όλα αυτά μέσα από τη διαρκή δέσμευση της IBM για οικοδόμηση και διατήρηση σχέσεων εμπιστοσύνης, διαφάνεια, υπευθυνότητα, συμπερίληψη όλων και εξυπηρέτηση.

Επισκεφθείτε το www.ibm.com για περισσότερες πληροφορίες.