Πρόγραμμα φιλοξενίας νέων υποψήφιων θεατρικών συγγραφέων στον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου


Πρόγραμμα φιλοξενίας νέων υποψήφιων θεατρικών συγγραφέων στον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου

Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου προσκαλεί νέες και νέους από 18 έως 30 ετών, οι οποίες/-οι επιθυμούν να ασχοληθούν με τη θεατρική γραφή, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα φιλοξενίας του Οργανισμού, συνολικής διάρκειας οκτώ μηνών.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα φιλοδοξεί να θέσει τις βάσεις ενός θεσμού που θα στηρίζει σταθερά την κυπριακή δραματουργία μέσω μιας πρακτικής εκπαιδευτικής διαδικασίας, η οποία προκρίνει την ενεργό συμμετοχή, τη δημιουργική μαθητεία και την άμεση επαφή με επαγγελματίες του χώρου του θεάτρου. Οι νέοι υποψήφιοι/-ες συγγραφείς θα είναι παρόντες/-ούσες στις πρόβες δύο παραγωγών του ΘΟΚ, διερευνώντας και αναπτύσσοντας τις δεξιότητές τους στη θεατρική συγγραφή στο εφαρμοσμένο πεδίο της σκηνής.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το πρόγραμμα θα απασχολήσει 2 υποψήφιους/-ες συγγραφείς, οι οποίοι/-ες θα επιλεγούν μετά από αξιολόγηση από τριμελή επιτροπή. Για την επιλογή αυτή, ζητείται από τους/τις υποψήφιους/-ες να γράψουν ένα σύντομο κείμενο σε διαλογική μορφή πάνω στο θέμα «Αποχαιρετισμός» (μέγιστος αριθμός λέξεων: 1.500) και να το υποβάλουν μαζί με ένα σύντομο βιογραφικό τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dramaturg@thoc.org.cy μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου 2021. Την επιτροπή συνθέτουν ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΘΟΚ Σάββας Κυριακίδης, η Θεατρολόγος του ΘΟΚ Κυριακή Αργυρού και η Θεατρολόγος-Φιλόλογος-Κριτικός Θεάτρου Δρ. Μαρία Χαμάλη.

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το κύριο στάδιο του προγράμματος περιλαμβάνει την υποχρεωτική παρουσία των συμμετεχόντων/-ουσών, από τις 18 Ιανουαρίου έως τις 5 Μαΐου 2022, στις πρόβες των παραγωγών του Οργανισμού Machinal της Σόφι Τρέντγουελ σε σκηνοθεσία Αύρας Σιδηροπούλου (παραγωγή Νέας Σκηνής) και Μακρυκωσταίοι και Κοντογιώργηδες των Αλέκου Σακελλάριου και Χρήστου Γιαννακόπουλου σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Λάρκου (παραγωγή Σκηνής ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ).

Κατά τη διάρκεια των προβών, οι δύο συμμετέχοντες/-ουσες θα έχουν την υποχρέωση να παραδίδουν ανά 15 μέρες υλικό συγγραφής (μικρά θεατρικά κείμενα), με βάση συγκεκριμένους θεματικούς κύκλους και φόρμες. Ο ΘΟΚ θα ανατροφοδοτεί τους συμμετέχοντες/-ουσες με σχόλια και επισημάνσεις, με στόχο την εξέλιξη της γραφής τους. Επίσης, κατά τη διάρκεια των προβών οι δύο συμμετέχοντες/-ουσες θα έχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας ανά τακτά χρονικά διαστήματα με το καλλιτεχνικό δυναμικό των δύο παραγωγών, προκειμένου να θέτουν ερωτήματα που αφορούν τη δραματουργία και τα οποία προκύπτουν από τη διαδικασία των προβών.

Μετά το τέλος των προβών,  οι συμμετέχοντες/-ουσες θα κληθούν να γράψουν από ένα ολοκληρωμένο θεατρικό έργο. Τα δύο έργα θα πρέπει να παραδοθούν μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2022. Τα έργα, εφ’ όσον κριθούν ως επαρκή, θα παρουσιαστούν σε μορφή αναλογίου στις αρχές Οκτωβρίου 2022 και στη συνέχεια θα εξεταστεί η πιθανή ένταξή τους στο ρεπερτόριο του ΘΟΚ.

Για την υποχρεωτική τετράμηνη παρουσία στις πρόβες, προβλέπεται χρηματική υποτροφία.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη θεατρολόγο του Οργανισμού στο dramaturg@thoc.org.cy ή στο 22 86 43 06.