Πραγματοποιήθηκε η ημερίδα “Άτομα με Αναπηρία και ΜΜΕ – Πρόκληση, Πρόσβαση, Βήμα”


Η ενημερωτική πλατφόρμα YOUTHINK και η Παγκύπρια Οργάνωση Αποκατάστσης Αναπήρων Λεμεσού, παρουσίασαν την Παρασκευή 9 Ιουνίου, στο Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο Πάνος Σολομωνίδης, στην Λεμεσό, ημερίδα με θέμα “Άτομα με Αναπηρία και ΜΜΕ – Πρόκληση, Πρόσβαση, Βήμα”. Η ημερίδα ήταν υπό την αιγίδα της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, κας. Μαρίας Στυλιανού Λοττίδη η οποία ήταν μια εκ των 2 κεντρικών ομιλητών , ενώ εκ μέρους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης μίλησε ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής, Θησέας Ιωάννου.

 

Τα Μέσα Μαζικής Ενημερωσής, ως τέταρτη εξουσία, πέραν της ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, δίνουν το βήμα και τη φωνή ως  μέσο προβολής που λειτουργεί και ως μοχλός πίεσης προς τα Κέντρα Εξουσίας για τις λήψεις αποφάσεων.

Κεντρικό μήνυμα της ημερίδας ήταν η πρόσβαση σε ενά ευρύ φάσμα, όπως το δικαίωμα στην ψυχαγωγία, ενημέρωση αλλά και η ανάδειξη διαφορετικών πτυχών της ζωής και των δικαιωμάτων των Αμέα. Το δικαίωμα πρόσβασης στη ενημέρωση και ισότιμης προβολής τους από τα ΜΜΕ.

 

Ιδιαίτερη έμφαση έγινε στο άρθρο 21 του Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ε.Ε όπου όλα τα κράτη συμβάλουν να διασφαλίσουν ότι τα άτομα με αναπηρία μπορούν να ασκούν το δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης και γνώμης, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας, να δέχονται να μεταδίδουν την πληροφορία και ιδέες όπως τους υπόλοιπους ανθρώπους και μέσω άλλων μορφών επικοινωνίας.  Επιπρόσθετα έγινε αναφορά στα οπτικοακουστικά και ακουστικά μέσα, στο πόσο σημαντικό είναι στην πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία για την πληοροφόρηση, που αυτό θέτει προϋποθέσεις για την διασφάλιση της ελευθερίας του λόγου, και της ισότιμης συμμετοχής τους.