Πραγματοποιήθηκε η διαβούλευση με θέμα: Προσοχή στο (Ψηφιακό) Κενό: Ψηφιακή Εκπαίδευση για Όλους!


Πραγματοποιήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου η 1η διαβούλευση της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, της Παράλληλης Βουλής για την Έρευνα, την Καινοτομία και τη Ψηφιακή Μεταρρύθμιση, με θέμα Προσοχή στο (Ψηφιακό) Κενό: Ψηφιακή Εκπαίδευση για Όλους! 

Στη διαβούλευση συμμετείχαν πέραν των 100 ατόμων ενώ το ενδιαφέρον μεγάλο από το κοινό. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι η ζωντανή αναμετάδοση από τη σελίδα της Παράλληλης Βουλής αλλά και των συνεργαζόμενων οργανισμών, έφτασε σε σχεδόν 9000 άτομα μέχρι σήμερα, γεγονός που δείχνει και το τεράστιο ενδιαφέρον γύρω από το θέμα. 

Η διαβούλευση ξεκίνησε με αρχικές τοποθετήσεις από ακαδημαϊκούς με εξειδίκευση στην Ενιαία Εκπαίδευση, εκπαιδευτικούς, γονέα και νεαρό με αναπηρία, ο οποίος πέρασε με επιτυχία από όλα τα στάδια της εκπαίδευσης. Σημαντική δουλειά έγινε από το σύνολο των συμμετεχόντων σε 5 ομάδες εργασίας. Συγκεκριμένα, τις ομάδες εργασίας απασχόλησε το Νομικό Πλαίσιο και το Αναλυτικό Πρόγραμμα, το θέμα Κουλτούρας ψηφιακής τεχνολογίας και ενσωμάτωσης, η Επιμόρφωση σε θέματα Ενιαίας Εκπαίδευσης και ψηφιακής τεχνολογίας, η Δομή του Σχολείου και η διεπιστημονική συνεργασία και τέλος, οι Υποδομές και ο Τεχνολογικός Εξοπλισμός. 

Οι προτάσεις θα τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας από την Επιτροπή σε συνεργασία με τους ειδικούς συνεργάτες της και στη συνέχεια θα υποβληθούν στον Πρόεδρο της Βουλής και όλα τα συναρμόδια Υπουργεία και Τμήματα. Τέλος, θα δημοσιοποιηθούν. 

Σκοπός αυτής της διαβούλευσης αλλά και των επόμενων που θα ακολουθήσουν, είναι η αξιοποίηση της συλλογικής σοφίας και της συμμετοχικής δημοκρατίας, για να σχεδιαστούν και να υποβληθούν προτάσεις πολιτικής και προγράμματα που θα βοηθήσουν στην προσπάθεια της πολιτείας να εφαρμόσει Ψηφιακή Εκπαίδευση προς όφελος ολόκληρης της κοινωνίας. 

Επιτροπή Εκπαίδευσης και Πολιτισμού 

Παράλληλη Βουλή για την Έρευνα, την Καινοτομία και τη Ψηφιακή Μεταρρύθμιση