ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ: ΣΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΣΤΙΣ ΕΦΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΤΕΚΑ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ TIMES TIMES WORLD UNIVERSITY BY SUBJECT 2021

Σημαντική επιτυχία του Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί το γεγονός ότι κατατάσσεται στα κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως, στις επτά από τις έντεκα θεματικές κατηγορίες, σύμφωνα με τη νέα κατάταξη που δημοσιεύθηκε από τους Times Higher Education.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η θέση του Πανεπιστημίου Κύπρου σε κάθε επιστημονικό πεδίο.

Επιστημονικό ΠεδίοΚατάταξη
Education126-150
Psychology 126-150
Arts & Humanites301-400
Engineering & technology301-400
Business & Economics401-500
Computer Science401-500
Physical sciences501-600

Πίνακας 1 –  Κατάταξη Πανεπιστημίου Κύπρου κατά Επιστημονικό Πεδίο

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συνειδητά επιλέγει να αξιολογείται ολοκληρωτικά συμμετέχοντας με όλες τις Σχολές και τα Τμήματα που διαθέτει στοχεύοντας στη  συνεχή βελτίωσή του σε όλα τα επιστημονικά πεδία.  Είναι για αυτό το λόγο που επιλέγει να αξιολογούνται όλα τα Τμήματά του και όχι μόνο τα Τμήματα τα οποία ευνοούν τη θετική αξιολόγηση.