Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου: Κανένα άτομο με κάκωση νωτιαίου μυελού να μην βρίσκεται στο περιθώριο


Δημοσιογραφική διάσκεψη της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου (ΟΠΑΚ),  με θέμα «Υποστηρικτικές υπηρεσίες για κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων με βαριές κινητικές αναπηρίες», πραγματοποιήθηκε σήμερα, με αφορμή την στήριξη του Οργανισμού από την Universal Life με το ποσό των 10, 000 ευρώ για τις ανάγκες κάλυψης αναγκών ατόμων με αναπηρία. 

O Πρόεδρος του Δ.Σ. της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου Δημήτρης Λαμπριανίδης, εξέφρασε τις ευχαριστίες του στην Universal Life για την προσφορά της, δηλώνοντας πως «σ’ αυτή την προσπάθεια είναι σημαντικό να έχουμε συμμάχους εταιρείες όπως την Universal Life. Επενδύουμε στη δημιουργία σχέσεων με εταιρείες και μέσα από τις δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης συνεργαζόμαστε για να δημιουργήσουμε μια κοινωνία καλύτερη, μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς διακρίσεις, με ενσυναίσθηση και υπευθυνότητα απέναντι στους συνανθρώπους μας».

Όπως είπε, η οικονομική στήριξη που προσφέρει η Universal Life θα συμπληρώσει την κρατική βοήθεια και θα αξιοποιηθεί για διεύρυνση των υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης που προσφέρεται στα μέλη της ΟΠΑΚ, κάτι που θα έχει άμεση θετική επίδραση στη ζωή τους και την ποιότητα ζωής που απολαμβάνουν. «Στόχος κανένα άτομο με κάκωση νωτιαίου μυελού να μην βρίσκεται στο περιθώριο», δήλωσε, προσβλέποντας στη συνέχιση της συνεργασίας τους.

Η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (Ο.ΠΑ.Κ), ιδρύθηκε πριν 45 περίπου χρόνια με ένα από τους βασικούς σκοπούς ίδρυσης την ένταξη στην κοινωνία των ατόμων με κάκωση νωτιαίου μυελού ως ισότιμους και ενεργούς πολίτες. Από την ίδρυση της στόχευσε στην καλύτερη αποκατάσταση και υποστήριξη τόσο κατά την περίοδο αποκατάστασης αλλά και στη συνέχεια, όταν τα μέλη της οργάνωσης συνέχιζαν τη ζωή τους σε συνθήκες αναπηρίας.