Όραμα Παιδείας: Ηθικός πολιτισμός, δημοκρατία και ιστορική ταυτότητα


ΤΟΥ ΔΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑ Γ. ΣΙΑΜΑΡΟΥ*

Στη διαμόρφωση των προγραμμάτων διδασκαλίας, η ανάπτυξη των ηθικών αξιών θα πρέπει να κατέχει πρωτεύουσα θέση. Βασική αποστολή ενός εκπαιδευτικού συστήματος είναι να παρέχει ένα ισορροπημένο μαθησιακό περιβάλλον που να ικανοποιεί όλο το προσωπικό (εκπαιδευτικό, διοικητικό, μαθητές και φοιτητές) σε όλα τα επίπεδα-ακαδημαϊκά, ηθικά, πνευματικά, φυσικά και συναισθηματικά.

Ελευθερία και Μάθηση: Διασφάλιση του δικαιώματος της ακαδημαϊκής ελευθερίας, της ακαδημαϊκής αναζήτησης, της ελευθερίας του λόγου, της ελευθερίας της διδασκαλίας, της εξέτασης, της ίσης ευκαιρίας μάθησης και εργασίας. Η αναζήτησή και διερεύνηση γνώσης δεν θα πρέπει να σταματήσει ποτέ.

Η δημιουργία νέας γνώσης, η μεταλαμπάδευση και η ανταλλαγή γνώσης θα πρέπει να αποτελούν τις βάσεις στις οποίες θα οικοδομηθεί το εκπαιδευτικό σύστημα προς όφελος της κοινωνίας. Ο καθένας οφείλει να συμβάλει και να ωφελείται από την ανάπτυξη της γνώσης. Η γνώση και οι νέες ιδέες προωθούν τον ανθρώπινο πολιτισμό και τις σχέσεις των ανθρώπων με τη φύση και το οικοσύστημα.

Ηγεσία ήθους: Ενθάρρυνση ενός ηθικού πολιτισμού, με ηγεσία ήθους και πνεύματος. Ενθάρρυνση των σπουδαστών για απόκτηση προσόντων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, ανακάλυψη και επίτευξη των ορίων τους. Καλλιέργεια των ανθρωπιστικών και ηθικών αξιών για τη διαμόρφωση ηθικού χαρακτήρα στους νέους, ανάπτυξη κοινωνικής ευθύνης, διοίκησης, δημιουργικότητας, ηγετικότητας και κριτικής σκέψης.

Διάπλαση των σπουδαστών με όραμα, αγάπη προς τη πατρώα  γη, την ορθόδοξη θρησκεία μας και του θεσμού της οικογένειας. Προώθηση της τιμιότητας, της διαφάνειας, της φιλοξενίας, της δικαιοσύνης, της ασφάλειας, της ειλικρίνειας και και συλλογικής σκέψης. Διάπλαση των σπουδαστών ως ελεύθερους ακαδημαϊκούς πολίτες, με εθνική και κοινωνική συνείδηση, υπευθυνότητα και σεβασμό προς στην ιστορία μας.

Ηθική ακεραιότητα και πίστη με συνεχή αφοσίωση στην τιμιότητα και την ευθύνη. Σεβασμός προς τον άνθρωπο, την διαφορετικότητα του ατόμου και των πολιτισμών. Ευγένεια και ευπρέπεια στη μεταχείριση όλων. Ωριμότητα, τιμιότητα, φιλική προσέγγιση, ηθική συμπεριφορά, ηθική ευθύνη καθώς επίσης και αμοιβαία κατανόηση για όλους ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης.

Η συμπεριφορά προς στους μαθητές, τους σπουδαστές,  συναδέλφους, τους συνεργάτες και πρέπει να διακατέχεται από αξιοπρέπεια, σύνεση, αντικειμενικότητα αμεροληψία, ανεκτικότητα, δικαιοσύνη, χωρίς προκατάληψη, ανεξάρτητα από το χρώμα, την ηλικία, το φύλο, τη θρησκεία, την ανατροφή, την κοινωνική θέση ή την εθνική προέλευση.

«The true test of civilization is, not the census nor the size of cities, nor the crops-no, but the kind of man the country turns out”.  Ralph Waldo Emerson

*Ακαδημαϊκός

Πηγή : paideia.news