Ο ρόλος των Νέων στις Διαδικασίες Λήψης Αποφάσεων των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων


Ελάτε μαζί μας σε μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, για να αναπτύξουμε ιδέες για το πως μπορούμε να ενισχύσουμε την ενεργή συμμετοχή των νέων στις αποφάσεις που αφορούν τις τοπικές κοινότητες.

Δήλωσε συμμετοχή εδώ: https://bit.ly/3vEan3c

Cyprus Youth Council.Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου.Kıbrıs Gençlik Konseyi


Περισσότερα δείτε στην σελίδα του youThink στο Facebook