«Ο Ρόλος των Νέων στις Διαδικασίες Λήψης Αποφάσεων των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων»


Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης, με τίτλο «Ο Ρόλος των Νέων στις Διαδικασίες Λήψης Αποφάσεων των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων», την Πέμπτη, 31/03/2022, από τις 09.00 – 13.00, στο Ξενοδοχείο Cleopatra στη Λευκωσία:
Η συμμετοχή των νέων σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων είναι σημαντική για την ενίσχυση της ενεργούς πολιτότητας και συμμετοχής τους στη διαμόρφωση κοινοτικών πολιτικών και δράσεων που αφορούν άμεσα τη ζωή τους.
Αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως Δήμοι και Κοινότητες καλούνται να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες και να ανταποκριθούν στα ενδιαφέροντα των νέων, εμπλέκοντας τους ενεργά, σε διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων που τους αφορούν, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα της τοπικής δημοκρατίας.
Αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα ενίσχυσης της υποδομής των τοπικών αυτοδιοικήσεων στον τομέα της νεανικής συμμετοχής σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων, ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, ως η Εθνική Υπηρεσία διαχείρισης του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Erasmus+: Νεολαία», συμμετέχει ενεργά στην Στρατηγική Σύμπραξη “Democracy Reloading: Govern with Youth”, η οποία στοχεύει στη δημιουργία ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη διατήρηση και τη μεταρρύθμιση υφιστάμενων δομών των τοπικών αυτοδιοικήσεων.
Στο πλαίσιο αυτής της Στρατηγικής Σύμπραξης, ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, σε συνεργασία με το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, διοργανώνει Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης, με τίτλο «Ο Ρόλος των Νέων στις Διαδικασίες Λήψης Αποφάσεων των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων», την Πέμπτη, 31/03/2022, από τις 09.00 – 13.00, στο Ξενοδοχείο Cleopatra στη Λευκωσία.
Στόχοι της Συζήτησης Στρογγυλής Τραπέζης
Χαρτογράφηση των ευκαιριών ή και δυσκολιών που υπάρχουν αναφορικά με την εμπλοκή της νεολαίας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.
Καταγραφή εργαλείων που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν προς ενίσχυση της συμμετοχής της νεολαίας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων των τοπικών αυτοδιοικήσεων.
Παρουσίαση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που προωθούν τη συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή.
Παρακαλείστε όπως δηλώσετε συμμετοχή (https://docs.google.com/…/1vXBY5xieaxvvtzXd…/viewform…) .το αργότερο μέχρι τις 22/03/2022 . Σημειώνεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Για τυχόν διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Λειτουργό Νεολαίας, κ. Στέλλα Ρούσου στο τηλ. 22402691 ή μέσω email sourou@onek.org.cy

Περισσότερα δείτε στην σελίδα του youThink στο Facebook