Ο Δήμος Στροβόλου προσφέρει δωρεάν σεμινάρια για επείγοντα περιστατικά


Ο Δήμος Στροβόλου, μετά τη μεγάλη ανταπόκριση των δημοτών για συμμετοχή στα Σεμινάρια για επείγοντα περιστατικά για ενήλικες, νήπια και βρέφη, ενημερώνει το κοινό για την έναρξη νέου κύκλου σεμιναρίων για τους δημότες  του και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο και για τη φετινή χρονιά.  Τα σεμινάρια απευθύνονται σε άτομα άνω των 18 ετών, που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις στην παροχή πρώτων βοηθειών σε ενήλικες, νήπια και βρέφη.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον Δήμο Στροβόλου, τηλ. 22 470470 (Δευτέρα – Παρασκευή 8:00-15:00).

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στο Δημοτικό Μέγαρο Στροβόλου ως ακολούθως:

1ο Σεμινάριο για επείγοντα περιστατικά για ενήλικες (συνολικής διάρκειας 6 ωρών)  – για 12 άτομα

  • Δευτέρα 16/3/20: 17:00-20:00
  • Τετάρτη 18/3/20: 17:00-20:00

1ο Σεμινάριο για επείγοντα περιστατικά για νήπια και βρέφη (συνολικής διάρκειας 6 ωρών)  –  για 12 άτομα

  • Δευτέρα 30/3/20: 17:00-20:00
  • Πέμπτη 2/4/20:  17:00-20:00

2ο Σεμινάριο για επείγοντα περιστατικά για νήπια και βρέφη (συνολικής διάρκειας 6 ωρών)  –  για 12 άτομα

  • Τρίτη 17/3/20: 17:00-20:00
  • Πέμπτη 19/3/20:  17:00-20:00

2ο Σεμινάριο για επείγοντα περιστατικά για ενήλικες (συνολικής διάρκειας 6 ωρών)  – για 12 άτομα

  • Δευτέρα 15/6/20: 17:00-20:00
  • Τετάρτη 17/6/20: 17:00-20:00

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την αίτηση συμμετοχής είτε από τα γραφεία του Δήμου, είτε από την Ιστοσελίδα του Δήμου www.strovolos.org.cy στον σύνδεσμο (Αρχική Σελίδα/Εξυπηρέτηση Δημοτών/Γενικές Πληροφορίες/Έντυπα\Αιτήσεις/Έντυπο για Σεμινάρια για Επείγοντα Περιστατικά).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίσουν τις αιτήσεις τους στα γραφεία του Δήμου (Λεωφ. Στροβόλου 100, 1ο όροφος,  γραφείο 26). Εναλλακτικά, αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται με φαξ (22470400) και ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση firstaid@strovolos.org.cy

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι την Δευτέρα 9/3/20.

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Πιστοποιητικό Συμμετοχής.