Νέα ευκαιρία ”Training Course” στην Ίταλία


Νέα ευκαιρία προσφοράς εκπαίδευσης από το NECIEU.
«Μαζί πιο δυνατοί για την Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς»
ErasmusPlus KA105
16/ Μάρτιος άφιξη
23/ Μαρτίου αναχώρηση
Ιταλία Περιοχή Καζέρτα
Προφίλ Συμμετεχόντων: Μόνο για κατοίκους Κύπρου μεταξύ 18 και 55 ετών που έχουν κύριο ενδιαφέρον για την Κοινωνική Ένταξη και τη Διαπολιτισμική Μάθηση.

Γλώσσα εκπαίδευσης: Αγγλικά
Αποστολή ΜΚΟ NECI EU
Φιλοξενία ΜΚΟ CET Ιταλίας
Σεμινάριο/επιμορφωτικό μάθημα

Αν ενδιαφέρεστε στείλτε email στο neci.eu@gmail.com και κάντε αίτηση στο https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHHVBbOlLg-CrJnPvR-FU4jVDDaSZRbg6psPCiaO8RVSz7dg/viewform?fbclid=IwAR2Gj2RT3qNdBpSTeCCZnOgxLAveoggMbFa-Cvm2y71ZuMil1yzhvhM4deQ

Λίγα λόγια για την προπόνηση:
– να αντιμετωπίσει τα αυξανόμενα ζητήματα του αποκλεισμού, της ξενοφοβίας, των διακρίσεων και της ριζοσπαστικοποίησης των νέων μέσω της βελτίωσης
ικανότητες 8 ευρωπαϊκών οργανώσεων νεολαίας να εργαστούν με τη διαφορετικότητα, ενθαρρύνοντας την κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων
και εμπνέει την ενεργό συμμετοχή των νέων
– να παρέχει στους εργαζόμενους για νέους και στους ηγέτες νέες και βελτιωμένες ικανότητες,
καλών πρακτικών και μη τυπικών μεθόδων μάθησης για ουσιαστική εργασία
πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες και νέοι με λιγότερες ευκαιρίες, ενώ
προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών σε τοπικό και διεθνές επίπεδο

Διοργανωτής https://www.facebook.com/neci.eu/?__cft__[0]=AZUCOUcOBbQgCoB0STK7YwIGdxVkb3VvBG3zvZ5Iw_SKJd5B0lHKDO0mnGghAZDIaHNNHtlCreZdlNqWk4NfoDzDT5HJsbE3B-fwXqRBW8C_UaBoWzoOIHNjcHm-ac-j1bcyAJc86f29Q31ghgzWcEtTEByjHFf4DGjVfuDUTnCFwg&__tn__=-UC%2CP-y-R 


Περισσότερα δείτε στην σελίδα του youThink στο Facebook