Λάβε και εσύ μέρος! – Διαμόρφωση διαδικασιών για την επικύρωση μη τυπικής και άτυπης μάθηση


Λάβε και εσύ μέρος στην ανάπτυξη μιας απο τις σημαντικότερες πολιτικές στην Κύπρο στον τομέα της μάθησης και της εκπαίδευσης! Mπορείς να συμμετέχεις άμεσα στη διαμόρφωση διαδικασιών για την επικύρωση μη τυπικής και άτυπης μάθηση σε συνεργασία με το Center for Social Innovation – CSI , τη PwC Cyprus και το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας , μέσα από δημόσιες διαβουλεύσεις στους τομείς νεολαίας, εκπαίδευσης ενηλίκων και εθελοντισμού.
Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν την περίοδο Φεβρουάριου – Απρίλιου 2022 και εντάσσονται στο πλαίσιο της Θέσπισης Μηχανισμών Επικύρωσης Μη Τυπικής/ Άτυπης Μάθησης – Πιλοτική Εφαρμογή.
Απαραίτητη η συμπλήρωση της δήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι τις 7/2/2022 στον σύνδεσμο: https://forms.gle/2kEGzdAfseZepWsp6
Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινήσεις: daphne.demetriou@csicy.com ή στο τηλέφωνο 22610712