Κατασκευή νέας γέφυρας πάνω από τον Πεδιαίο Ποταμό παρά την οδό Αλεξανδρουπόλεως


Ο Δήμος Στροβόλου πληροφορεί το κοινό ότι, το Δημοτικό Συμβούλιο,  στα πλαίσια ετοιμασίας των Προϋπολογισμών του Δήμου, συμπεριέλαβε πρόνοια για  κατασκευή νέας γέφυρας πάνω από τον Πεδιαίο Ποταμό, παρά την οδό Αλεξανδρουπόλεως, πλησίον του Δημοτικού Μεγάρου.

Στο παρόν στάδιο προωθείται η ετοιμασία των κατασκευαστικών σχεδίων από ιδιώτη μελετητή, σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοσίων Έργων και η κατασκευή αναμένεται να αρχίσει εντός του 2020.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ