Ίδρυμα Στρατηγός Μιχαήλ Αρναούτης – Yποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2022 / 2023


Το ίδρυμα Στρατηγός Μιχαήλ Αρναούτης προκηρύσσει την απονομή υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης ή της Βορείου Αμερικής) για το ακαδημαϊκό έτος 2022 / 2023 στους τομείς:
1. Electrical and Computer Engineering (περιλαμβανει τις ακόλουθες τέσσερις κύριες ειδικεύσεις):
• Programming/ Hardware
• Telecommunications
• Energy
• Electronics
2. Biomedical Engineering
3. Informatics
4. Aritificial Intelligence
Η υποτροφία απονέμεται σε πτυχιούχους ελληνικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους στους κλάδους αυτούς με διάκριση (Άριστα ή Λίαν Καλώς σε περίπτωση μη εμφάνισης αριστούχων). Απαραίτητη η άρτια γνώση της γλώσσας στην οποία θα σπουδάσετε. Ηλικία υποψηφίων μέχρι 30 ετών. Αποκλείονται οι υπότροφοι που έχουν λάβει υποτροφία από άλλη πηγή.
Η υποτροφία ανέρχεται στα 6000 ευρώ και καλύπτει ένα έτος μόνο.
Οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρωθούν στην Αγγλική γλώσσα, και να ΦΤΑΣΟΥΝ με e-mail στην κ. Αρναούτη μέχρι τα μεσάνυχτα της 4ης Μαρτίου 2022 συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις σπουδές που θα πραγματοποιηθούν. Αιτήσεις που θα φτάσουν μετά από αυτή την ημερομηνία ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός από e-mail δε θα ληφθούν υπόψη. Αρχεία .zip δε θα γίνουν αποδεκτά. Θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως εάν υποβάλλετε την αίτηση σας το νωρίτερά δυνατόν. Ο πρώτος κύκλος συνεντεύξεων θα γίνει μέσω Skype στις 9 και 10 Απριλίου 2022 και οι επιλεγμένοι υποψήφιοι θα περάσουν από συνέντευξη με την κ. Αρναούτη και ένα μέλος της Επιτροπής στην Αθήνα (ή μέσω skype πάλι, εφόσον λόγω της πανδημίας οι ταξιδιωτικές απαγορεύσεις είναι ακόμα σε ισχύ) στις 28 Μαϊου 2022. Παρακαλούμε να στείλετε την αίτησή σας στην Κ. Αρναούτη στο e-mail: nathene@nathenelawyer.com
Λίστα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση με φωτογραφία
2. Συστατικές επιστολές (Πρέπει να σταλούν απευθείας από το πρόσωπο που γράφει την επιστολή στο email της κ Αρναούτη: nathene@nathenelawyer.com)
3. Αναλυτικές βαθμολογίες
4. Βιογραφικό

 


Περισσότερα δείτε στην σελίδα του youThink στο Facebook