Η UNIDO ανακοινώνει τη Συμμαχία για την ΤΝ με τη Huawei και διεθνείς εταίρους για στήριξη των βιομηχανιών στην ψηφιακή μετάβασή τους


] Σήμερα, πραγματοποιήθηκε το Intelligent Rail & Logistics Forum 2023 στο Fényeslitke της Ουγγαρίας. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ, ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNIDO) ανακοίνωσε τη δημιουργία, τον προσεχή Ιούλιο, της Παγκόσμιας Συμμαχίας με τη Huawei και διεθνείς εταίρους για την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) στους τομείς της Βιομηχανίας και των Κατασκευών. Η εν λόγω συμμαχία δεσμεύεται να αποτελέσει μια πλατφόρμα συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσεων για την προώθηση της καινοτομίας και της εφαρμογής τεχνολογιών ΤΝ στους τομείς της βιομηχανίας και των κατασκευών και την ενδυνάμωση της ψηφιακής οικονομίας.

Στην ομιλία του, ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής και Διευθύνων Σύμβουλος της UNIDO, κ. Ciyong Zou, δήλωσε: «Βλέπουμε στην πράξη ότι η συνεργασία μεταξύ συνδεσιμότητας και βιομηχανικής καινοτομίας όχι μόνο είναι εφικτή αλλά αποφέρει και πολλαπλά οφέλη. Το δίκτυο 5G, σε συνδυασμό με την ΤΝ και το υπολογιστικό νέφος (cloud computing), παρέχει σημαντικά οφέλη στους τομείς των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η αποτελεσματικότητα και η ποιότητα των θέσεων εργασίας έχουν βελτιωθεί σημαντικά. Η ασφάλεια των εργοταξίων έχει αναβαθμιστεί, ενώ η συμμετοχή των γυναικών σε ένα μέχρι πρότινος ανδροκρατούμενο εργασιακό περιβάλλον έχει σημειώσει αύξηση».

Καθώς τα οφέλη των λύσεων ΤΝ γίνονται ολοένα και πιο ορατά σε όλους τους κλάδους, η παροχή στήριξης στις επιχειρήσεις για τη μετάβασή τους στην ψηφιακή εποχή είναι καθοριστικής σημασίας. «Σκοπός της Συμμαχίας είναι να λειτουργήσει ως πλατφόρμα συνεργασίας, ανταλλαγής γνώσεων και προβολής βέλτιστων πρακτικών», πρόσθεσε ο Ζου.

Ο János Tálosi, Διευθύνων Σύμβουλος της East-West Intermodal Logistics Plc., εξήγησε: «Ο διατροπικός τερματικός σταθμός East-West Gate (EWG) τέθηκε σε λειτουργία τον Οκτώβριο του 2022. Ο σταθμός έχει τη δυνατότητα τάχιστης φορτοεκφόρτωσης μεταξύ σιδηροδρόμων μεγάλου και τυπικού εύρους ενός εκατομμυρίου TEU (ισοδύναμες μονάδες είκοσι ποδών) ετησίως, γεγονός που σημαίνει υψηλές απαιτήσεις αποτελεσματικότητας και ασφάλειας. Καθώς το 5G επιτρέπει τη διασύνδεση όλων των εσωτερικών επικοινωνιών και λειτουργιών του τεχνικού εξοπλισμού, οι πλήρως αυτοματοποιημένοι γερανοί του σταθμού μπορούν να ελέγχονται εξ αποστάσεως, ενώ έχουν τη δυνατότητα εκτέλεσης λεπτών χειρισμών. Το γεγονός αυτό βελτιώνει σημαντικά την παραγωγικότητα, παρέχοντας παράλληλα ένα πιο άνετο εργασιακό περιβάλλον για τους χειριστές».

«Η λειτουργία του EWG αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην ανάπτυξη των τεχνολογιών 5G στην Ουγγαρία και την ψηφιοποίηση των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών, ενώ επιτρέπει στον EWG να καταστεί κόμβος διατροπικής σιδηδρομικής εφοδιαστικής στην ψηφιακή εποχή», πρόσθεσε ο Tálosi.

Ο Radoslaw Kedzia, Αντιπρόεδρος της CEE & Nordic Region της Huawei, δήλωσε: «Ο διατροπικός τερματικός σταθμός East-West Gate έχει δημιουργήσει κοινωνική αξία με την άριστη συνεργασία διαφορετικών εταίρων και αφοσιωμένων επενδυτών. Οι ψηφιοποιημένες λύσεις υψηλής τεχνολογίας των εγκαταστάσεων του σταθμού προσελκύουν πολλούς ντόπιους, κυρίως νέους, συμβάλλοντας έτσι στην παραμονή των νέων στην περιοχή. Ο μέσος όρος ηλικίας των εργαζομένων είναι τα 23-25 έτη. Ο εγκαταστάσεις του σταθμού παρέχουν υψηλή ασφάλεια, ένα υγιές και καθαρό περιβάλλον για τους εργαζομένους, ενώ οι δύσκολες εργασιακές συνθήκες ανήκουν πια στο παρελθόν. Το όλο εγχείρημα επιβεβαιώνει την εφαρμογή του 5G στον τομέα των σιδηροδρόμων έξυπνης και βιώσιμης κινητικότητας της Ευρώπης μέσω της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών επόμενης γενιάς που παρέχουν λύσεις σε κοινά προβλήματα και προωθούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό».

Το Intelligent Rail & Logistics Forum 2023 πραγματοποιήθηκε στον διατροπικό τερματικό σταθμό East-West Gate (EWS) που βρίσκεται στο Fényeslitke της Ουγγαρίας. Ο EWS καλύπτει μια έκταση 5 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένου του τερματικού σταθμού, των αποθηκών και των ζωνών ανάπτυξης. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο χερσαίο διατροπικό τερματικό σταθμό στο είδος του, καθώς και τον πρώτο ιδιωτικό σιδηροδρομικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων που υποστηρίζεται από την τεχνολογία 5G στην Ευρώπη.