Η Τράπεζα Κύπρου «Καλύτερη Τράπεζα στο Private Banking» από το Euromoney – Private Banking Survey Awards 2020


Η Τράπεζα Κύπρου αναγνωρίζεται ως η «Καλύτερη Τράπεζα στο Private Banking» στην Κύπρο, για πέμπτη συνεχή χρονιά, από το διεθνές έγκυρο περιοδικό «Euromoney».

Με τη βράβευση επιβεβαιώνεται ο επαγγελματισμός, η αξιοπιστία, η προσήλωση στον πελάτη και η υψηλή ποιότητα εξυπηρέτησης που προσφέρεται από την Υπηρεσία Private Banking της Τράπεζας. 

Η βράβευση αποτελεί επίσης άλλη μια επιβεβαίωση του υψηλού επιπέδου υπηρεσιών που παρέχεται στους πελάτες του Private Banking από τη Διεύθυνση Global Corporate Banking & Markets καθώς και της επιτυχούς στρατηγικής της Τράπεζας στην παροχή εξατομικευμένων και ολοκληρωμένων επενδυτικών υπηρεσιών στον τομέα της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. 

Το βραβείο έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για την Υπηρεσία Private Banking καθώς απονέμεται μετά από ψηφοφορία ανάμεσα στους πελάτες, οι οποίοι αξιολογούν την ποιότητα των τραπεζικών, επενδυτικών και γενικότερα των υπηρεσιών wealth management.

Το βραβείο απονέμεται, μετά την πραγματοποίηση ανεξάρτητης ανάλυσης των χρηματοοικονομικών οργανισμών, σε σχέση με την ποιότητα εξυπηρέτησης που προσφέρεται σε εύπορους πελάτες καθώς και της εξειδικευμένης γνώσης και εμπειρίας τους στον τομέα του Private Banking.