Η SoftOne παίζει μπάλα στο A.A.A Limassol Stadium Ltd


Η Α.Α.Α Limassol Stadium Ltd, εταιρεία διαχείρισης του νεόδμητου ποδοσφαιρικού σταδίου Αλφαμεγα της Λεμεσού, επέλεξε τη λύση Soft1 Cloud ERP Series 6 της SoftOne Κύπρου, για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της καθημερινής της λειτουργίας.

Η υλοποίηση του Soft1 Cloud ERP Series 6 ενοποιεί το σύνολο των εμπορικών και οικονομικών δραστηριοτήτων καθώς και τη διαχείριση της μισθοδοσίας της Α.Α.Α. Limassol Stadium σε μια σύγχρονη πλατφόρμα λογισμικού που αυτοματοποιεί την εκτέλεση πλήθους καθημερινών, χρονοβόρων διαδικασιών (όπως οι εισπράξεις, οι πληρωμές, η έκδοση και καταχώρηση τιμολογίων), μειώνοντας έτσι σημαντικά το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης.

Αξιοποιώντας την προηγμένη λύση μισθοδοσίας Soft1 Payroll, η εταιρεία διασφαλίζει τη πλήρη εναρμόνισή της με όλες τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής, ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας, επιτυγχάνοντας παράλληλα την αυτόματη μεταφορά των δαπανών μισθοδοσίας στην ενότητα δαπανών της κεντρικής εγκατάστασης. Ταυτόχρονα, η πλατφόρμα της SoftOne παρέχει στην A.A.A. Limassol Stadium τη δυνατότητα τήρησης ολοκληρωμένου αρχείου εργαζομένων, προσφέροντας απεριόριστες δυνατότητες καταχώρησης μισθοδοτικών στοιχείων και εγγραφών ανά εργαζόμενο, με αναλυτική παρακολούθηση ιστορικού για όλα τα μισθολογικά στοιχεία.

Πλήρως παραμετροποίησιμο, το Soft1 Cloud ERP Series 6 ανταποκρίνεται σε όλες τις ιδιαίτερες απαιτήσεις λειτουργίας της A.A.A. Limassol Stadium όπως η ανάγκη real-time παρακολούθησης συμβάσεων και υπολοίπων των πελατών της, προσφέροντας σημαντική εξοικονόμηση χρόνου στα αρμόδια στελέχη της οικονομικής διεύθυνσης της εταιρείας.

Αναφερόμενος στην επιλογή και λειτουργία του Soft1 Cloud ERP Series 6, ο κ. Μάριος Παντελή, Accounting Manager της A.A.A. Limassol Stadium Ltd, ανέφερε: «Είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι με την υιοθέτηση του Soft1 Cloud ERP Series 6 καθώς ανταποκρίνεται πλήρως  στις ιδιαίτερες απαιτήσεις μας, βοηθώντας μας να εκπληρώσουμε όλους τους στόχους που έχουμε θέσει. Οι καθημερινές διαδικασίες της εταιρείας μας έχουν βελτιστοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό, με τη χρηματοοικονομική διαχείριση και την εκτέλεση της μισθοδοσίας ειδικότερα να διεκπεραιώνονται  σε χρόνο ρεκόρ, και με απόλυτη ακρίβεια και έλεγχο σε κάθε επιμέρους φάση».