Η κορυφαία επενδυτική εταιρεία M4Markets αποκτά την πιστοποίηση Great Place to Work


Η M4Markets ανακοινώνει με περηφάνια ότι έχει εξασφαλίσει την πιστοποίηση Great Place to Work για την περίοδο Απρίλιος 2023-Απρίλιος 2024.

Η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων της, δηλώνουν ότι είναι περήφανοι που βρίσκονται και εργάζονται εκεί και αναφέρουν ότι απασχολούνται σε ένα περιβάλλον που υποστηρίζει και σέβεται τη διαφορετικότητα καθώς και τη σημαντικότητα στο κλίμα εμπιστοσύνης προς το πρόσωπο του κάθε εργαζομένου ξεχωριστά.

Λαμβάνοντας την πιστοποίηση, η M4Markets δεσμεύεται στη συνέχιση μίας ισχυρής ανθρωποκεντρικής κουλτούρας, όπου η συμβολή των εργαζομένων αναγνωρίζεται.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Πανίκος Τέκλος, ανέφερε ότι «Η αναγνώριση αυτή προσδίδει κύρος στην εταιρεία μας και αποτελεί ορόσημο, καθρεφτίζοντας τη συνεχή επένδυση και ανάπτυξη του Ομίλου προς τους εργαζομένους, με έμφαση στη δημιουργία μιας απαράβλητης, χωρίς αποκλεισμούς κουλτούρας και εμπειρίας των εργαζομένων. Στην M4Markets, η δημιουργία ενός αειφόρου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσα από το ανθρώπινο δυναμικό της, είναι ο σημαντικότερος της στόχος και το σπουδαιότερο χαρακτηριστικό στο οποίο η επιχείρηση επικεντρώνεται. Αυτό επιτυγχάνεται και αναγνωρίζεται μέσα από τη διαχρονική προσπάθεια της εταιρείας να επενδύει στους ανθρώπους της σε βάσεις εμπιστοσύνης και ομαδικού πνεύματος. Οι εργαζόμενοι ως φορείς γνώσης αποτελούν το σπανιότερο κεφάλαιο της εταιρείας μας και το βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα . Η συγκεκριμένη επιβράβευση προσδίδει στην Εταιρεία το πλεονέκτημα του εργοδότη επιλογής. Όταν αναφερόμαστε στο ταλέντο, αυτό που συνεχώς ψάχνουμε είναι το άτομο που ανταποκρίνεται σε αυτό που έχει ανάγκη η επιχείρηση σε μία δεδομένη στιγμή, δηλαδή εκτός από τα τυπικά προσόντα, τη συμπεριφορά και την ικανότητα να λειτουργεί σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον. Μέσα στα χρόνια λειτουργίας μας καταφέραμε να φτιάξουμε μια ισχυρή ομάδα με ένα ανήσυχο πνεύμα, ένα δυνατό μυαλό και ένα ισχυρό κίνητρο».

Αναφερόμενη στην πιστοποίηση, η Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού της M4Markets  Έμιλη Ιακωβίδου, είπε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που λάβαμε αυτή τη διακεκριμένη πιστοποίηση. Είναι απόδειξη της συνεχούς προσπάθειάς μας στην επιδίωξη μιας εργασιακής κουλτούρας, όπου οι εργαζόμενοί μας νιώθουν ότι αναγνωρίζονται, υποστηρίζονται και οδηγούνται στην εξέλιξη. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι μια ομάδα είναι το θεμέλιο μιας επιτυχημένης εταιρείας και αυτή η τιμητική πιστοποίηση αποτελεί απόδειξη των προσπαθειών μας στο θέμα αυτό».