Ευκαιρία Συμμετοχής σε πρόγραμμα Training Course ”Digital Facilitators ” – NECI EUΤο NECI EU ανακοινώνει ότι έχει τρεις θέσεις για συμμετέχοντες από Κύπρο για το πρόγραμμα Digital Facilitators στα Τρίκαλα.

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να κάνουν αίτηση στον σύνδεσμο:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSeHHVBbOlLg-CrJnPvR-FU4jVDDaSZRbg6psPCiaO8RVSz7dg%2Fviewform%3Fusp%3Dsf_link%26fbclid%3DIwAR3G8zcGWjtGHfvzQlKhc4kFrjcqSBydPfuXCLuUFgTL0rP6OaxRTrrj4c4&h=AT3Rf7oUDye2xIuBgu1t2MDpNRi2WUJ3OJFq7_fy7T7VtP94s6NBH2CJOVKiDhcI8cxO37DUOIpQjcGJw50ka26XCchhbSr2EORHWuNZ3t3K7f33Bt7sEYYjqZ6ivPm2hg&__tn__=-UK*F

 

 


Περισσότερα δείτε στην σελίδα του youThink στο Facebook