Εξαιρετικά μεγάλη η ανταπόκριση και το ενδιαφέρον στην ολοήμερη ημερίδα του ACCA: ACCA Tutor Development Day & The Evolution of the ACCA student journey


Από μεγάλη επιτυχία και αθρόα συμμετοχή χαρακτηρίστηκε η ολοήμερη ημερίδα του ACCA που διεξήχθη στις αρχές Φεβρουαρίου στο ξενοδοχείο Cleopatra.

Η ημερίδα αφορούσε στα στάδια που περιλαμβάνονται κατά τη διάρκεια φοίτησης των σπουδαστών του ACCA στα προγράμματά του, καθώς και στη διαδικασία αξιολόγησης που ακολουθείται στην Κύπρο κατ’ αντιστοιχία με τα στάδια, τα αποτελέσματα και την εξέλιξη της φοίτησης των σπουδαστών ανάμεσα στις διάφορες χώρες που προσφέρονται τα προγράμματα του ACCA.

Η ημερίδα ήταν διαχωρισμένη σε δύο μέρη από τα οποία στο πρώτο μέρος, όπου συμμετείχαν οι καθηγητές του ACCA στην Κύπρο, αναλύθηκαν εκτενώς τα ευρήματα ποιοτικών και ποσοτικών ερευνών, καθώς και όλα τα δεδομένα που ήρθαν στο προσκήνιο από την ανατροφοδότηση των καθηγητών και αφορούσαν τόσο στην απόδοση των φοιτητών, καθώς και στις διαδικασίες μελέτης και ασκήσεων που ακολουθούν. Στο ίδιο μέρος της ημερίδας δόθηκε η ευκαιρία για εκτεταμένη συζήτηση γύρω από τους τρόπους βελτίωσης και εξέλιξης τόσο των διαδικασιών διδασκαλίας από μέρους των καθηγητών όσο και του τρόπου μελέτης από μέρους  των φοιτητών.

Το δεύτερο μέρος της ημερίδας ήταν επικεντρωμένο στους ίδιους τους σπουδαστές του ACCA στην Κύπρο και κατά τη διάρκειά του αναλύθηκαν διεξοδικά τα προτερήματα και οι δυνατότητες που προκύπτουν από την ενσωμάτωση της χρήσης Η/Υ για την εξεταστική διαδικασία, ενώ παράλληλα παρουσιάστηκαν πρακτικά παραδείγματα και λύσεις που εστίαζαν στην εξεταστική διαδικασία και την αναβάθμισής της.

Την ίδια στιγμή αναλύθηκαν σε βάθος στοιχεία που προκύπτουν από τη διεθνή αγορά με έμφαση στα χαρακτηριστικά και τις επαγγελματικές δεξιότητες που διαμορφώνουν τους ηγέτες των επιχειρήσεων του αύριο.

Η παραγωγικότατη ημερίδα του ACCA υπήρξε καθόλα διαφωτιστική γύρω από όλα τα θέματα που προκύπτουν αναφορικά με τις σπουδές του ACCA στην Κύπρο, ενώ παράλληλα δόθηκε μια εξαιρετική αφορμή για γόνιμο διάλογο και ανταλλαγή απόψεων στο πλαίσιο της ανάπτυξης βέλτιστων πρακτικών αξιολόγησης και διαρκούς επιμόρφωσης.