Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία 2030: O ONEK ξεκινάει τις διεργασίες για τη συνδιαμόρφωση


Πρόσω ολοταχώς τις μηχανές έβαλε ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου για τις διεργασίες που θα οδηγήσουν στην εκπόνησης της Β’ Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία 2030, η θέσπιση της οποίας θα αποτελέσει και την κορύφωση των δράσεων του Εθνικού Έτους Νεολαίας 2024.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η πολυδιάστατη και πολυσήμαντη πρόκληση που, όπως και το 2017, στην Α’ Εθνική Στρατηγική, ο ΟΝΕΚ, ανέλαβε πρωταγωνιστικά να φέρει εις πέρας μέσα από πολυεπίπεδη διαβούλευση και συνεργασία, θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2024.

Στο πλαίσιο των ποικίλων δράσεων που θα λάβουν χώρα με σκοπό τη συνδιαμόρφωση του οράματος της νέας Εθνικής Στρατηγικής, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 21 Ιουνίου, στο Experience Centre της PWC, εργαστήριο με τη συμμετοχή 70 περίπου εκπρόσωπων από διάφορα υπουργεία, κρατικές υπηρεσίες και φορείς, οργανωμένα σύνολα νεολαίας, νέες και νέους, καθώς και λειτουργούς του ΟΝΕΚ.

Καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες η Αν. Εκτελεστική Διευθύντρια του ΟΝΕΚ, Μαρία Μιλτιάδου, ανέφερε ότι η Β’ Εθνική Στρατηγική θα αποτελέσει το όραμα, το πλάνο και παράλληλα τη δέσμευση της πολιτείας για μια σειρά ενεργειών και δράσεων που στόχο θα έχουν την προαγωγή και την ευημερία της νεολαίας, αναγνωρίζοντας ότι η νέα γενιά αποτελεί το πιο ζωντανό και δυναμικό κύτταρο της κοινωνίας μας, το παρόν και το μέλλον του τόπου μας.  Στη συνέχεια, έγινε αναφορά στη διακυβέρνηση της Α’ Εθνικής Στρατηγικής, στα διδάγματα που αποκτήθηκαν μέσα από αυτή και στην αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης της νεολαίας.

Ακολούθησε ανοικτή συζήτηση, στο πλαίσιο της οποίας οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν τις απόψεις τους για τις προκλήσεις που σήμερα απασχολούν τους νέους και τις νέες και παρουσιάστηκαν από την PWC στατιστικά στοιχεία και συμπεράσματα από έρευνες, μελέτες και διαβουλεύσεις, γύρω από διάφορες θεματικές, όπως η ψυχική υγεία, η απασχόληση & επιχειρηματικότητα, η ενεργός συμμετοχή στα κοινά και η ενσωμάτωση.

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να επεξεργαστούν σε μικρότερες ομάδες τις εν λόγω θεματικές και να αναπτύξουν συγκεκριμένους, μετρήσιμους, εφικτούς, σχετικούς και χρονικά δεσμευτικούς στόχους για κάθε θεματική.

Περισσότερες πληροφορίες για τον καταρτισμό της νέας Εθνικής Στρατηγικής 2030 και τις δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν, μπορείτε να βρείτε  ΕΔΩ.