Έργο για την Θέσπιση Μηχανισμών Επικύρωσης Μη Τυπικής / Άτυπης ΜάθησηςTο Έργο για τη Θέσπιση Μηχανισμών Επικύρωσης Μη Τυπικής / Άτυπης Μάθησης στην Κύπρο που εφαρμόζεται από το Center for Social Innovation – CSI μαζί με την PwC Cyprus , βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μαζί με τους κύριους φορείς στους τομείς Νεολαίας, Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Εθελοντισμού και την Αναθέτουσα Αρχή, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας .

Τις επόμενες μέρες θα ακολουθήσει πρόσκληση για παγκύπριες, δημόσιες διαβουλεύσεις, στις οποίες θα μπορείς να συμμετέχεις και εσύ! Keep an eye out!

Περισσότερα δείτε στην σελίδα του youThink στο Facebook