Εργαστήρι Θεατρική Μετάφραση θεωρία και πράξη – ΚΕΠΛ


Εργαστήριο, με φυσική παρουσία, με θέμα τη θεατρική μετάφραση από το Κέντρα Πληροφόρησης και το Cyprus Centre of the ITI / Κυπριακό Κέντρο του ΔΙΘ με στόχο να εισαγάγει τους συμμετέχοντες στις δυσκολίες που δημιουργεί και τις ευκαιρίες που προσφέρει η διττή φύση του θεατρικού κειμένου κατά τη μεταφορά του από τη μία γλώσσα στην άλλη, να τους δώσει την ευκαιρία να επεξεργαστούν πολλαπλές μεταφράσεις του ίδιου κειμένου, αλλά και να εκθέσουν τη δική τους μετάφραση (από τα Αγγλικά προς τα Ελληνικά) υπό αξιολόγηση από επαγγελματίες του θεατρικού χώρου
Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στον σύνδεσμο https://bit.ly/3B7nhHl έως τις 15 Φεβρουαρίου 2022.
Περισσότερα: https://bit.ly/3rw0CBr