Επίδοση εξωδίκων σε όσους απορρίπτουν παράνομα απόβλητα


Επιθεωρητές του Δήμου έχουν πλέον την εξουσία  να επιδίδουν εξώδικα σε όσους απορρίπτουν παράνομα απόβλητα όπως π.χ. κλαδέματα, ογκώδη αντικείμενα, απόβλητα συσκευασιών, απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων, απόβλητα ελαστικών κλπ. σε δρόμους, πεζοδρόμια, οικόπεδα, άλλους ανοικτούς χώρους και γενικά σε οποιοδήποτε σημείο της πόλης.

Με βάση τις πρόνοιες της Περί Αποβλήτων νομοθεσίας ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος εξουσιοδότησε τους Επιθεωρητές του Δήμου να διενεργούν ελέγχους και να επιδίδουν εξώδικα πρόστιμα, ύψους 200 ευρώ σε φυσικά πρόσωπα και 500 ευρώ σε εταιρείες/ νομικά πρόσωπα.

Εάν δεν υπάρξει συμμόρφωση ή επαναληφθεί το αδίκημα από το ίδιο επηρεαζόμενο πρόσωπο, τότε το ποσό του εξωδίκου διπλασιάζεται. Σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις το εξώδικο πρόστιμο θα μπορεί να φτάσει μέχρι τις 4000 ευρώ. Εάν δεν αποπληρωθεί το εξώδικο, τότε η υπόθεση θα οδηγείται στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για λήψη των προβλεπόμενων ποινικών μέτρων.

Οι Επιθεωρητές του Δήμου, θα αρχίσουν τους ελέγχους και την έκδοση εξωδίκων από τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 και για το λόγο αυτό καλούμε όσους δημότες μας έχουν απορρίψει παράνομα τέτοια απόβλητα, να τα απομακρύνουν από τα σημεία της απόρριψης το συντομότερο δυνατό και να τα μεταφέρουν στο Πράσινο Σημείο Στροβόλου.

Οι Δημότες προτρέπονται να χρησιμοποιούν το Πράσινο Σημείο Στροβόλου για τα απόβλητα που παράγονται στις κατοικίες τους, ενώ οι εταιρείες οφείλουν να παραδίδουν τα απόβλητα τους σε αδειοδοτημένες μονάδες διαχείρισης αποβλήτων ανάλογα με την κατηγορία τους.