Ενίσχυση της Φυσικής Αγωγής μέσω της εικονικής πραγματικότητας: οι δράσεις του Erasmus+ Sport έργου VIBES


Το VIBES είναι ένα καινοτόμο Erasmus+ Sport έργο που σκοπεύει να εκπαιδεύσει καθηγητές Φυσικής Αγωγής στη χρήση και αξιοποίηση τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας (virtual reality-VR) σε τάξεις Φυσικής Αγωγής και στο σχεδιασμό μαθησιακών εμπειριών χρησιμοποιώντας VR. Στόχος είναι η διεύρυνση της αξιοποίησης της εικονικής πραγματικότητας στα σχολεία για την προώθηση της σωματικής δραστηριότητας και του αθλητισμού, η αύξηση του ενδιαφέροντος και τα κίνητρα σε μαθητές να ασχολούνται με τον αθλητισμό και να αυξήσουν τη σωματική τους δραστηριότητα, εντός και εκτός σχολείου, μειώνοντας έτσι τις καθιστικές συμπεριφορές.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ Sport (αριθμός έργου: 101133143) και η κοινοπραξία αποτελείται από τους ακόλουθους εταίρους: Vrije Universiteit Brussel (Βέλγιο), University of Central Lancashire Cyprus (Κύπρος), Polytechnic of Leiria (Πορτογαλία), INQUIRIUM LTD (Κύπρος) και University Sports Center of Palermo (Ιταλία). Το International Sport and Culture Association(ISCA) συμμετέχει επίσης ως υποστηρικτικός εταίρος. Η συνολική διάρκεια του έργου είναι 30 μήνες.

Στόχος του VIBES είναι να αναβαθμίσει την παράδοση του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στα σχολεία, μέσω της κατάρτισης των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής στη χρήση και αξιοποίηση της εικονικής πραγματικότητας (VR) στις τάξεις τους, ακολουθώντας κατάλληλες ενορχηστρώσεις στην τάξη και παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Σε γενικές γραμμές, το έργο στοχεύει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τις δυνατότητες της εικονικής πραγματικότητας στη Φυσική Αγωγή και τον αθλητισμό και στην ανάγκη δημιουργίας των απαραίτητων μηχανισμών για τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης,  για την προώθηση υγιεινών συνηθειών για όλους.

Πρόσφατα ερευνητικά ευρήματα έχουν ήδη δείξει ότι το VR exergaming μπορεί να είναι μια πολλά υποσχόμενη οδός για να εντάξουν οι έφηβοι τη σωματική δραστηριότητα στην καθημερινότητά τους και να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με την ψυχική υγεία. Έχει επίσης επισημανθεί η καταλληλόλητα των τεχνολογιών VR για τη χρήση στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, τόσο για τη διδασκαλία βασικών εννοιών της Φυσικής Αγωγής όσο και για την αύξηση της φυσικής δραστηριότητας των μαθητών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις τεχνολογίες για να αποκτήσουν εμπειρίες κίνησης και εμπλοκής σε καινούργια αθλήματα μέσω εικονικής πραγματικότητας. Τέτοια περιβάλλοντα μάθησης, αποτελούν μια ευκαιρία να πειστούν οι νέοι με χαμηλή φυσική δραστηριότητα και υψηλά επίπεδα καθιστικής συμπεριφοράς, να είναι πιο δραστήριοι. Η εικονική πραγματικότητα και οι ψηφιακές τεχνολογίες, μπορεί να είναι το κλειδί για την υιοθέτηση ενός δια βίου σωματικά ενεργού τρόπου ζωής. Καθώς η φυσική δραστηριότητα έχει σημαντικό αντίκτυπο στη σωματική και ψυχική υγεία των ατόμων, η προώθησή της και μέσω της εικονικής πραγματικότητας μπορεί συμβάλλει πλέον σημαντικά στη προώθηση της υγείας και ευεξίας. Η εισαγωγή της εικονικής πραγματικότητας στα σχολεία προσφέρει επίσης μια εξαιρετική ευκαιρία προσέγγισης μαθητών από όλα τα κοινωνικά και πολιτιστικά υπόβαθρα, ανοίγοντας νέους ορίζοντες για την προώθηση της ένταξης στις τάξεις Φυσικής Αγωγής. Μέσω της χρήσης VR, οι μαθητές από διαφορετικά κοινωνικά, πολιτιστικά, και εκπαιδευτικά υπόβαθρα μπορούν να συμμετέχουν σε διαδραστικές και προσαρμοσμένες δραστηριότητες που ανταποκρίνονται στις ατομικές τους ανάγκες και ικανότητες. Η εικονική πραγματικότητα παρέχει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να δημιουργούν συμπεριληπτικά μαθησιακά περιβάλλοντα, όπου όλοι οι μαθητές, ανεξαρτήτως των φυσικών ή κοινωνικών περιορισμών τους, μπορούν να εμπλακούν ενεργά, να συνεργαστούν και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους. Αυτό συμβάλλει στην εξάλειψη των εμποδίων στη συμμετοχή και ενθαρρύνει τη δίκαιη πρόσβαση στη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό για όλους τους μαθητές.

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, μεταξύ 15 και 16 Φεβρουαρίου 2024, με τη συμμετοχή όλων των εταίρων της κοινοπραξίας. Η συνάντηση συγκέντρωσε όλους τους εταίρους, παρέχοντας μια πολύτιμη πλατφόρμα για διεξοδικές συζητήσεις σχετικά με τον στρατηγικό σχεδιασμό και τον συντονισμό των επικείμενων δραστηριοτήτων του έργου. Η ατζέντα εμπλουτίστηκε με ενδιαφέρουσες κοινωνικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης μιας εμπειρίας εμπλοκής με την εικονική πραγματικότητα στο VR Box, που στεγάζεται στο Vrije Universiteit Brussel (VUB).

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου στο: https://vibes-sports.eu/ καθώς και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook, Instagram και LinkedIn.