Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2023 Η κυκλική οικονομία και η δέσμευση για κλιματική ουδετερότητα, βασικοί μοχλοί βιώσιμης ανάπτυξης για την Coca-Cola HBC Κύπρου


Με υπευθυνότητα και καθήκον να συμβάλει θετικά στην κοινωνία και την οικονομία στην οποία δραστηριοποιείται, η Coca-Cola HBC Κύπρου παρουσιάζει την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το έτος 2023.

Ως μέλος του Ομίλου Coca-Cola HBC, η δέσμευση για βιωσιμότητα είναι βαθιά ενσωματωμένη στην εταιρική κουλτούρα και λειτουργεί ως η κατευθυντήρια αρχή των δραστηριοτήτων της.

Βασική προτεραιότητα στην Coca-Cola HBC Cyprus, είναι οι άνθρωποί της. Η εταιρεία έχει δημιουργήσει ένα εργασιακό περιβάλλον που απαντά με σύγχρονους τρόπους στις επαγγελματικές και προσωπικές φιλοδοξίες των εργαζομένων, με φροντίδα για τον άνθρωπο, δυνατότητες για συνεχή μάθηση και εξέλιξη, παρέχοντας παράλληλα ανταγωνιστικές παροχές και αμοιβές. Η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων αποτελούν αδιαπραγμάτευτη αξία. Είναι ενδεικτικό ότι για 6 χρόνια δεν έχει χαθεί ούτε μία ημέρα εργασίας εξαιτίας ατυχήματος στο εργοστάσιο εμφιάλωσης του φυσικού μεταλλικού νερού Κύκκος.

Στο πλαίσιο της δέσμευσης του Ομίλου για την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα έως το 2040, “NetZeroBy40”, η Coca-Cola HBC Κύπρου υλοποιεί σειρά πρωτοβουλιών για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματός της:

  • Το 100% της ηλεκτρικής ενέργειας στα εργοστάσια της, προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές που ισοδυναμεί με επίτευξη του στόχου του Ομίλου για το 2025.
  • Το 66,9% της ενέργειας που χρησιμοποιεί στα εργοστάσια της, προέρχεται από ανανεώσιμες και καθαρές πηγές υπερβαίνοντας κατά 16,9% τον στόχο του Ομίλου για το 2025.

Η Coca-Cola HBC Κύπρου κάνει πράξη τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Η μείωση της ποσότητας των υλικών στις συσκευασίες της είναι ένας από τους πιο

αποτελεσματικούς τρόπους για να μειωθούν οι περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις:

  • Ετήσια μείωση βάρους 161 τόνων στις συσκευασίες του φυσικού μεταλλικού νερού Κύκκος, το οποίο αντιστοιχεί σε ετήσια μείωση κατά 362 tn CO2
  • Μείωση βάρους 7,5% στις συσκευασίες αλουμινίου (330ml) σε σχέση με το 2017.
  • Τοποθετήθηκαν επίσης, μη αποσπώμενα καπάκια (tethered caps), από το 2023 σε αναψυκτικά και νερό, εφαρμόζοντας, νωρίτερα από το προβλεπόμενο, τη νομοθεσία
  • Από το 2021 η εταιρεία έχει προχωρήσει στην κατάργηση της πλαστικής μεμβράνης στις πολυσυσκευασίες αλουμινίου μέσω του νέου τύπου συσκευασίας KeelClip™. Είναι η πρώτη εταιρεία που χρησιμοποιεί τον νέο και πρωτοποριακό τύπο συσκευασίας KeelClipΤM στον κλάδο των μη αλκοολούχων ποτών, το οποίο στην Κύπρο ισοδυναμεί με μείωση σχεδόν 126 τόνων πλαστικού ετησίως.

Από τις πρωταρχικές δεσμεύσεις της Coca-Cola HBC Κύπρου σε ό,τι αφορά την ορθή διαχείριση του νερού, είναι η ελαχιστοποίηση της χρήσης του και η επεξεργασία των λυμάτων ώστε να διασφαλίζεται η υδρόβια ζωή:

  • Επαναχρησιμοποίησε και ανακύκλωσε 5.077.000 λίτρα νερού στις παραγωγικές της μονάδες και 3.647.000 λίτρα καθαρού νερού από την έξοδο του εργοστασίου του Κύκκου επαναχρησιμοποιήθηκαν για πότισμα.
  • Επιτεύχθηκε μείωση χρήσης του δείκτη νερού κατά 34,6%, σε σχέση με το 2010.

Β.Μόσχος: «Αποφασισμένοι να ανταποκριθούμε στις δεσμεύσεις μας»

Αναφερόμενος στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2023, ο κ. Βαγγέλης Μόσχος Country Sales Director της Coca-Cola HBC Cyprus ανέφερε: «Ως η μεγαλύτερη εταιρεία στον κλάδο των μη αλκοολούχων ποτών και μία από τις πιο σημαντικές και παραγωγικές επιχειρήσεις στην Κύπρο, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην οικονομική ευημερία και την κοινωνική πρόοδο, μέσα από την στρατηγική μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Στην πορεία μας προς τη βιωσιμότητα, προσβλέπουμε στη συνεργασία με τους κοινωνικούς μας εταίρους με στόχο να αυξήσουμε τον θετικό μας αντίκτυπο στην κοινωνία και το περιβάλλον, και να δημιουργήσουμε ένα μέλλον πιο φωτεινό και βιώσιμο για όλους».

Διαβάστε εδώ την  Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2023

Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης απευθύνεται σε όλους τους κοινωνικούς εταίρους της Coca-Cola HBC Cyprus και αναφέρεται στην περίοδο 01/01/2023-31/12/2023 (εκτός και αν σημειώνεται διαφορετικά). Αφορά σε όλες τις δραστηριότητες της Coca-Cola HBC Cyprus στην Κύπρο [διοίκηση, παραγωγή, διανομή και πώληση μη αλκοολούχων ποτών και αναψυκτικών, καθώς και στη διανομή και πώληση αλκοολούχων ποτών (μπίρας) και προϊόντων καφέ].