Εκπαιδευτική Συμβουλευτική- Ο σημαντικός ρόλος του Εκπαιδευτικού Συμβούλουστην καθοδήγηση των νέων


Κάθε χρόνο οι πλείστοι των μαθητών μαςκαλούνται να επιλέξουν το πρόγραμμα σπουδών και το πανεπιστήμιο που θα σπουδάσουν. Απώτερος στόχος όλων είναι βέβαια η επαγγελματική αποκατάσταση. Αν αναλογιστούμε το γιατί σχεδόν όλοι οι μαθητές θέλουν τόσο πολύ να σπουδάσουν σε ένα πανεπιστήμιο θα καταλήξουμε στους πιο κάτω τρείς βασικότερους παράγοντες:

  • Μια μερίδα φοιτητών μετά την αποφοίτηση θέλουν να διεκδικήσουν ένα επάγγελμα που θα τους εξασφαλίζει ψηλά εισοδήματα, κύρος και γενικά μια καλύτερη ποιότητα ζωής.
  • Κάποιοι άλλοι επιθυμούν να συνεχίσουν την οικογενειακή επιχείρηση που είναι ‘στρωμένη’ και έχει γερά οικονομικά θεμέλια και συνεπώς ευελπιστούνότι θα αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες για να τη διευθύνουν με επιτυχία.
  • Άλλοι πάλι έχουν έντονη επιθυμία, ο κάθε ένας για τους δικούς του λόγους, να ασχοληθούνμε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα το οποίο για κάποιους ίσως είναι και όνειρο ζωής, ανεξαρτήτως επαγγελματικών προοπτικώνή αμοιβής.

Μπορεί εύκολα να γίνει κατανοητό ότι πίσω από την κάθε επιλογή κλάδου σπουδών κρύβεται η επιθυμία του μαθητή να εξασκήσει ένα συγκεκριμένο επάγγελμα ή ένα ευρύτερο φάσμα συγγενικών επαγγελμάτων. Συνεπώς, η απόφαση για την επιλογή προγράμματος σπουδών είναι σε μεγάλο βαθμό καθοριστική για το επαγγελματικό μέλλον του κάθε νέου και δεν πρέπει να λαμβάνεταιεπιδερμικά.

Η ανάγκη για σωστό Επαγγελματικό Προσανατολισμό για όλους τους μαθητές είναι πλέον όχι μόνο μεγαλύτερη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και αναγκαία. Γι’ αυτό και χρειάζεται η σωστή καθοδήγηση από τους κατάλληλους εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς συμβούλους. Οιεκπαιδευτικοίσύμβουλοι του οργανισμού μαςμε την πολύχρονη εμπειρία, συνεχή επιμόρφωση αλλά και τη σωστή κατάρτιση τους, εγγυώνται τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα όσον αφορά την εκπαιδευτική αλλά και επαγγελματική καθοδήγηση των νέων μας.

Οι εκπαιδευτικοί μας σύμβουλοι μπορούν να ανακαλύψουν τον επαγγελματικό τύπο του κάθε μαθητή, μέσα από διάφορα ψυχομετρικά και άλλα εργαλεία που διαθέτουν, αφού προσμετρήσουν τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα του μαθητή αλλά και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του. Επίσης, οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού μας μπορούν να πληροφορήσουν τονμαθητή σε όσο το δυνατόμεγαλύτερο και αντικειμενικότερο βαθμό για τα χαρακτηριστικά των διαφόρων επαγγελμάτων που αντιστοιχούν στον κλάδο σπουδών που τον ενδιαφέρουν, αλλά και τις προοπτικές εργοδότησης. Όταν ο νέος γνωρίσει τα επαγγέλματα που τον ενδιαφέρουν αλλά και ο σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού κατανοήσει τα «θέλω» καθώς και τα «μπορώ» του μαθητή, τότε με μια σωστή συμβουλευτική καθοδήγηση, μπορούν να καταλήξουν συλλογικά στην επιλογή των κατάλληλων μαθημάτων που μετέπειτα θα οδηγήσουν στον κατάλληλο κλάδο σπουδών.

Το μεγάλο εύρος επιλογών που έχουν σήμερα οι νέοι, ενισχύει την ανάγκη για εξατομικευμένο επαγγελματικό προσανατολισμό. Ο προσανατολισμός αυτός, πρέπει να μένει ανεπηρέαστος από αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται αποκλειστικά και μόνο ακολουθώντας την τάση της αγοράς.

Η επιλογή του κλάδου σπουδών συχνά προκαθορίζει και το επαγγελματικό μέλλον του κάθε ανθρώπου. Η σωστή επιλογή του επαγγέλματος είναι ιδιαίτερα σημαντική, όχι μόνο για την επαγγελματική αλλά και για την προσωπική και κατ’ επέκταση κοινωνική επιτυχία του κάθε ατόμου. Για να γίνει η σωστή επιλογή σπουδών θα πρέπει πρώτα να προηγηθεί η κατάλληλη επιλογή εκπαιδευτικού συμβούλου. Συνομιλήστε σήμερα με τους εκπαιδευτικούς συμβούλους της ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ TCSστο 22 669 779 ή στο info@tcs.com.cyκαι κάντε σήμερα το πρώτο βήμαγια τον ορθό επαγγελματικό σας προσανατολισμό.

Δρ. Άδωνης Αμερικάνος

Διευθύνων Σύμβουλος

Αμερικάνος TCS Εκπαιδευτικοί Σύμβουλοι