Έκδοση βιβλίων στη γραφή Braille της ποιητικής συλλογής με τίτλο «Περιλοές με σέβος» του Κοσμά Γ. Οικονόμου


Έκδοση βιβλίων στη γραφή Braille της ποιητικής συλλογής με τίτλο «Περιλοές με σέβος» του Κοσμά Γ. Οικονόμου 

Κατόπιν εισήγησης του συγγραφέα της έκδοσης κ. Κοσμά Γ. Οικονόμου, η Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών, αποδέχθηκε την ιδέα και την εισήγησή του ιδίου, για παραγωγή βιβλίων στη γραφή Braille της ποιητικής συλλογής του με τίτλο «Περιλοές με σέβος» – Έμμετρη ποίηση στην κυπριακή διάλεκτο, η οποία και αποτελεί την πρώτη έκδοση κυπριακής διαλέκτου η οποία παράγεται στη γραφή Braille στον τόπο μας.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της ιδέας αυτής, ο Διευθύνων Σύμβουλος των Αρτοποιείων «Θημωνιά», κ. Χρήστος Τσιήσσιος παρέδωσε πρόσφατα στον Πρόεδρο της Οργάνωσης των τυφλών επιταγή για σκοπούς κάλυψης του κόστους μεταγραφής στη γραφή Braille, που εκτυπώθηκε ήδη σε δέκα αντίγραφα και διανεμήθηκε σε τυφλούς μέλη της Οργάνωσης.

Αναμένεται η εκτύπωση και άλλων εντύπων του βιβλίου στη γραφή Braille, τα οποία θα διανεμηθούν σε βιβλιοθήκες της Κύπρου και της Ελλάδας καθώς και σε πολίτες που ενδιαφέρονται να διαβάσουν την εν λόγω ποιητική συλλογή και να την έχουν στην προσωπική τους βιβλιοθήκη.

Η Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών χαιρετίζει την ιδιαίτερης σημασίας για τους τυφλούς πρωτοβουλία του κ. Κοσμά Γ. Οικονόμου και τη χειρονομία του κ. Χρήστου Τσιήσσιου και των Αρτοποιείων «Θημωνιά», που συμβάλλουν έτσι στην κάλυψη των τεράστιων κενών που υπάρχουν όσον αφορά τον αριθμό των βιβλίων στη γραφή Braille που δεν ξεπερνά το 0,5% επί του συνόλου των βιβλίων που κυκλοφορούν στη χώρα μας και είναι το χαμηλότερο ποσοστό ανάμεσα στις χώρες κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμβάλλει, επίσης, στην άσκηση του δικαιώματος των τυφλών στην ελευθερία έκφρασης και άποψης, πρόσβασης στη γνώση, στην πληροφόρηση και στην επικοινωνία και τη συμπερίληψη τους στην κοινότητα γενικότερα.