Δωρεές Και Δικτύωση Απο Κυπρίους Και Έλληνες Της Διασποράς


Στήριξη καινοτόμου έρευνας στα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της Κύπρου

Μεγάλο και ιδιαίτερο ήταν το ενδιαφέρον της Κυπριακής ομογένειας στο Λονδίνο στη διάλεξη που δόθηκε στις 18 Απριλίου 2019 με τίτλο «Επιτυχημένοι Κύπριοι και Έλληνες της διασποράς στηρίζουν την καινοτόμο έρευνα στα Πανεπιστήμια της Κύπρου με δωρεές και δικτύωση». Εισηγήτρια αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας ομιλίας ήταν η Γενική Διευθύντρια της Εταιρείας «Cyprus Seeds Ltd» και μέλος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, Μαρία Μαρκίδου – Γεωργιάδου.

Η κα Γεωργιάδου δήλωσε ότι το νομοσχέδιο για δημιουργία «τεχνοβλαστών» που εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων,τον Ιούνιο του 2018, γύρισε  μια νέα σελίδα στην ιστορία της έρευνας και του επιχειρείν στην Κύπρο. Σύμφωνα με τη νέα αυτή νομοθεσία, καθηγητές στα κρατικά Πανεπιστήμια της Κύπρου θεσμοθετούνται  να ιδρύουν, να συστήνουν και να συμμετέχουν σε εταιρείες.Κάτι που μέχρι πρόσφατα δεν επιτρεπόταν. Η κα Γεωργιάδου σημείωσε  επίσης τα οφέλη που προκύπτουν από αυτή την εξέλιξη και ενημέρωσε για το Cyprus Seeds, ένα καινούργιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα που στόχο έχει να αξιοποιήσει και να στηρίξει την ακαδημαϊκή καινοτόμο έρευνα στα κυπριακά Πανεπιστήμια και Κέντρα Έρευνας (συμπεριλαμβανομένου του ΚαραϊσκάκειουΊδρυματος, Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής και  Ινστιτούτου Κύπρου), που έχουν τη δυνατότητα εμπορευματοποίησης και διείσδυσης στην αγορά.

Το Cyprus Seeds στηρίζει με την παροχή χορηγιών (μεταξύ €10,000 και €100,000 στην κάθε περίπτωση), one-to-one mentoring καθώς και δικτύωση με επενδυτές στο εξωτερικό. Φέτος είναι η πρώτη χρονιά λειτουργίας του Προγράμματος που έχει στόχο να στηρίξει το λιγότερο πέντε ομάδες ερευνητών. Σε Διαγωνισμό που προκήρυξε πρόσφατα, το Πρόγραμμαπροσέλκυσε 35 αιτήσεις απ’ όλα τα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της Κύπρου. Οι τομείς που φαίνεται να διεξάγεται καινοτόμα έρευνα στην Κύπρο είναι στο μεγαλύτερο βαθμό αυτός της Υγείας και σε μικρότερο βαθμό σε θέματα/προβλήματα του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας, Έξυπνες Υποδομές και των Τεχνών.

Η Γενική Διευθύντρια του Cyprus Seeds αναφέρθηκε σε επιτυχημένους Έλληνες και Κύπριους της διασποράς που διαμένουν στην Αμερική κυρίως, αλλά και σε Κύπριους δωρητές, όπως ο κος Γιώργος Δαβίδ και ο κος Αντώνης Γερολέμουπου έχουν ήδη συμβάλει ενεργά στην όλη προσπάθεια. Ιδιαίτερα σημαντική στην προώθηση του Cyprus Seeds είναι η συμβολή της «Ελληνικής Πρωτοβουλίας» (The Hellenic Initiative), μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης που εδρεύει στην Νέα Υόρκη και η οποία στηρίζει μεταξύ άλλων την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, και τώρα στην Κύπρο,  μέσω του  Προγράμματος Cyprus Seeds. Το Cyprus Seeds προσφέρει τη δυνατότητα σε ερευνητικές ομάδες των Πανεπιστημίων της Κύπρου να συνάψουν  παραγωγικό διάλογο με ειδικούς από τοδίκτυο και τα μέλη της «Ελληνικής Πρωτοβουλίας», προκειμένου να λαμβάνουν χρήσιμες συμβουλές (mentoring) σχετικά με την εξέλιξη/ανάπτυξη της έρευνάς τους και την προώθησή της στην αγορά.

Μετά το πέρας της εισήγησης της κας Γεωργιάδου, ακολούθησε χρήσιμος διάλογος με τους παρευρισκόμενους καθώς και ένας αριθμός ερωτήσεων, δίνοντας την ευκαιρία στην κα Γεωργιάδου να αναδείξει τη σημασία που έχει η υποστήριξη της καινοτόμου έρευνας στην Κύπρο από τη Διασπορά, σε τομείς που υπάρχει προοπτική για δημιουργία νεοφυών εταιρειών (start-ups) στον τόπο μας.Τη συζήτηση συντόνισε ο Πρόεδρος της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας (ΕΚΟ)κ. Χρίστος Καραολής.

Στην εκδήλωση παρέστησαν μεταξύ άλλων, ο Γενικός Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Λονδίνο, κ. Θεόδωρος Γκότσης, ο Πρόεδρος της ΕΚΟ Χρίστος Καραολής, ο Πρόεδρος της ΝΕΠΟΜΑΚ Χρίστος Τιούτον,ο Γραμματέας της Αδελφότητας Ανδρέας  Καραολής, ο τέως Προϊστάμενος της ΚΕΑ Σάββας  Παυλίδης, κύπριοι ομογενείς που εργάζονται και δραστηριοποιούνται στο Λονδίνο και πολλοί φίλοι του Ελεύθερου Πανεπιστημίου, αλλά και Κύπριοι φοιτητές που σπουδάζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στους φοιτητές που παρευρέθηκαν, η κα Γεωργιάδου εξήγησε την προοπτική που θα τους προσφέρει το Cyprus Seeds, μετά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του.Συγκεκριμένα, επισήμανε ότι μετά τον πρώτο, πιλοτικό χρόνο λειτουργίας του, το Πρόγραμμα θα δέχεται αιτήσεις από Κύπριους φοιτητές του εξωτερικού που διεξάγουν καινοτόμο έρευνα, σε οποιοδήποτε τομέα, νοουμένου ότι έχουν κάποια συνεργασία με Πανεπιστήμια στην Κύπρο και μέρος της έρευνας τους διεξάγεται στο νησί.