Δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα ελληνικής και αγγλικής ως δεύτερης γλώσσας – Help Refugees Work


Οι εγγραφές για τα άτυπα μαθήματα ξένων γλωσσών “eLearning for change” από το Generation for Change CY είναι πλέον ανοιχτές!

Τα δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα ελληνικής και αγγλικής ως δεύτερης γλώσσας θα διαρκέσουν τρεις μήνες, με στόχο να παρέχουν λειτουργικές καθημερινές γλωσσικές δεξιότητες επικοινωνίας στους συμμετέχοντες.

Για περισσότερες πληροφορίες και τους συνδέσμους εγγραφής, ακολουθήστε τον σύνδεσμο
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.helprefugeeswork.org%2Fen%2Fcontent%2Fe-learning-change%3Ffbclid%3DIwAR0w0xf2g9NgLehJL3hITtoktDJarFjU7N41DTuvl0xsZkmkxa0QQxWQqJM&h=AT2yAfpT2tkTcXCrWvLyOfi0WCPUWnkqsVq-2HUPyXJGQTq4BHrD_Fi5J3JSXRxQYwoNGfpjA45JNMlMZageb_iNzoF87jt2coV1fo91PJczQqifur_Ij3mRTDweRfVS5g&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT0deNTjgGCIzy8NSl_v9L3e6q5p_mVX5DiXUgNwXaspeUtVtk-1XkjokmNfr3ftr6H6r3RqhYzh3ZlvaT5YnwoQKdepEz7LSEUm51WaH0pvik81worTjYZQVGP5m2vDP5ftine-Z023MUYmtu7UvN2TGyCCbCm-GLIa9PdcX7OFCJZl_DYpEg7dBbq765b3paVhZfY

 


Περισσότερα δείτε στην σελίδα του youThink στο Facebook