Διαδικτυακή εκδήλωση – «Χρηματοδότηση και Υποστήριξη της Καινοτομίας στον Ορίζοντα Ευρώπη»


Tο PRAXI Network και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, διοργανώνουν την Πέμπτη 3 Μαρτίου 2022 ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο: «Χρηματοδότηση και Υποστήριξη της Καινοτομίας στον Ορίζοντα Ευρώπη» και θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά η ώρα 10.30 – 13.30.
Στόχος της ημερίδας είναι η ενημέρωση του οικοσυστήματος καινοτομίας της Κύπρου και της Ελλάδας, σχετικά με τις διαθέσιμες χρηματοδοτικές ευκαιρίες και τις υποστηρικτικές δράσεις κάτω από τον Πυλώνα 3 του Ορίζοντα Ευρώπη «Καινοτόμος Ευρώπη».

Μάθετε περισσότερα: https://bit.ly/36KF6kt


Περισσότερα δείτε στην σελίδα του youThink στο Facebook