Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας ΟΝΕΚ με θέμα την κοινωνική δικαιοσύνη & ενσωμάτωση


Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας ΟΝΕΚ με θέμα την κοινωνική δικαιοσύνη & ενσωμάτωση
Μπορείτε να δείτε όλα τα αποτελέσματα της έρευνας ΕΔΩ.

Τις αντιλήψεις και τις στάσεις των νέων σε θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης και ενσωμάτωσης, διερεύνησε παγκύπρια ποσοτική έρευνα του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, με δείγμα 500 νέων, ηλικίας 18-35 ετών.

Αναφερόμενος στην έρευνα, ο Πρόεδρος του ΟΝΕΚ, Κλεάνθης Κουτσόφτας, υπογράμμισε πως «Το τελευταίο διάστημα, υπήρξαμε μάρτυρες διαφόρων φαινομένων ρατσισμού και μισαλλοδοξίας στον τόπο μας. Η διασφάλιση των δικαιωμάτων και των ίσων ευκαιριών των ατόμων με αναπηρία αποτελεί επίσης ένα τεράστιο ζήτημα, διαχρονικά αλλά και ιδιαίτερα στις μέρες μας με τις συζητήσεις που γίνονται στη δημόσια και πολιτική σφαίρα». Ο κ. Κουτσόφτας συνέχισε λέγοντας ότι «Για τον λόγο αυτό, επιλέξαμε να επικεντρωθούμε στην τελευταία μας έρευνα στις αντιλήψεις των νέων στα θέματα διακρίσεων, διερευνώντας εάν οι ίδιοι έχουν βιώσει κάποιου είδους διάκριση και εστιάζοντας ιδιαίτερα στις στάσεις των νέων απέναντι στα άτομα με αναπηρία».

Η έρευνα διενεργήθηκε από τον Οργανισμό IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για λογαριασμό του ΟΝΕΚ κατά το μήνα Ιούνιο του 2023. Για την επιλογή του δείγματος, ακολουθήθηκε η μέθοδος της τυχαίας δειγματοληψίας και η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεφωνικών και προσωπικών συνεντεύξεων, με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι νέοι/νέες, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, αισθάνονται την κοινωνική αδικία, με αποκλεισμούς και διακρίσεις, και την απουσία ίσων δικαιωμάτων και ευκαιριών. Συγκεκριμένα, στη δήλωση «Ζω σε μια κοινωνία που είναι δίκαιη», 8 στους 10 εκφράζουν τη διαφωνία τους.

Η πλειοψηφία των νέων εκτιμά ότι υφίσταται πρόβλημα διακρίσεων μέσα στην κυπριακή κοινωνία, κυρίως όσον αφορά την καταγωγή (84%), την οικονομική κατάσταση (81%) και τον σεξουαλικό προσανατολισμό (77%). Η πλειοψηφία των νέων, ωστόσο, δηλώνει ότι έχει φίλους ή γνωστούς οι οποίοι: έχουν διαφορετική θρησκεία ή πιστεύω (78%), έχουν διαφορετική εθνικότητα από τους ίδιους (77%), ανήκουν στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα (61%), έχουν διαφορετικό χρώμα δέρματος (59%) ή κάποια αναπηρία (48%).

Όσον αφορά στην ιεράρχηση των τομέων στους οποίους πρέπει να δοθεί προτεραιότητα για την εξάλειψη των κοινωνικών διακρίσεων, οι νέοι/νέες υπέδειξαν ως πρώτο ζήτημα τις διακρίσεις που υφίστανται άνθρωποι λόγω της καταγωγής ή της ιθαγένειάς τους (40%). Ακολουθούν οι έμφυλες διακρίσεις με ποσοστό 37% και οι διακρίσεις απέναντι σε άτομα λόγω του σεξουαλικού τους προσανατολισμού (34%).

Οι τρεις δημοφιλέστερες δράσεις που οι νέοι/νέες κρίνουν ότι πρέπει να δρομολογηθούν από την πολιτεία για την εξάλειψη των διακρίσεων, είναι η αναδιαμόρφωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων (36%), η ενίσχυση των εκπαιδεύσεων σε θέματα συμπερίληψης (26%) και η καθιέρωση της ποσόστωσης (21%).

Επιπλέον, τα στοιχεία της έρευνας καταγράφουν την ισχυρή δήλωση των νέων (συντριπτική πλειοψηφία), ότι τα άτομα με αναπηρία (ΑμΕΑ) δεν απολαμβάνουν τα ίδια προνόμια και ευκαιρίες, είτε με τους υπόλοιπους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας (87%), της ΕΕ (82%) ή ακόμα και με ΑμΕΑ άλλων χωρών (76%). Η επικρατέστερη αντίληψη, σε ποσοστό 48%, είναι ότι τα άτομα με αναπηρία ζουν στο περιθώριο.

Ως τον σημαντικότερο παράγοντα που εμποδίζει τα ΑμΕΑ να ζουν ισότιμα με τα υπόλοιπα άτομα, οι νέοι και οι νέες θεωρούν την ανεπάρκεια των πολιτικών του κράτους (62%) και ως δεύτερο, τις κοινωνικές προκαταλήψεις (54%).

Μπορείτε να δείτε όλα τα αποτελέσματα της έρευνας ΕΔΩ.

Τομέας Πολιτικής ΟΝΕΚ