Απονομή του βραβείου «Χρυσός Προστάτης του Περιβάλλοντος 2019» στην Remedica για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σε ειδική Επίσημη Τελετή


Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι απονεμήθηκε το βραβείο «Χρυσός Προστάτης του Περιβάλλοντος 2019» στην Remedica, τη κορυφαία φαρμακευτική βιομηχανία με έδρα την Λεμεσό, σε ειδική Επίσημη Τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο στις 24 Ιανουαρίου 2020.  Το βραβείο παρέδωσε ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ Κώστας Καδής στον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή της Remedica, Δρ Μιχάλη Νεοπτολέμου. 

Το βραβείο «Χρυσός Προστάτης του Περιβάλλοντος 2019» απονεμήθηκε στην Remedica για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο πλαίσιο των Παγκύπριων Περιβαλλοντικών Βραβείων για Οργανισμούς και Επιχειρήσεις που διοργανώνονται από το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.) με την υποστήριξη άλλων συνεργαζόμενων φορέων.

Τα βραβεία αυτά έχουν στόχο να αναδείξουν κυπριακές επιχειρήσεις που έχουν αναλάβει ενεργό ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος στο πλαίσιο εφαρμογής της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) τους. Πιο συγκεκριμένα, το βραβείο αυτό αφορά ενέργειες οργανισμών και επιχειρήσεων που διαχειρίζονται τα περιβαλλοντικά θέματα ως αναπόσπαστο μέρος της  επιχειρησιακής του πολιτικής, εγκαθιδρύοντας πρακτικές και δράσεις που προστατεύουν το περιβάλλον. Επιπρόσθετα, μειώνουν τις καταναλώσεις φυσικών πόρων μέσω της υιοθέτησης των κατάλληλων βέλτιστων πρακτικών, και αναλαμβάνουν δράσεις περιβαλλοντικής αναβάθμισης των χώρων τους στο πλαίσιο της ΕΚΕ τους συμβάλλοντας κατ’ αυτό τον τρόπο στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η Remedica μέσα από την υιοθέτηση και την προώθηση πράσινων πολιτικών και δράσεων όχι μόνο αναγνωρίζει αλλά και στηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί δέσμευση για τη Remedica και η διάκριση αυτή αποτελεί την επιβράβευση της για τις φιλο-περιβαλλοντικές πολιτικές που υιοθετεί, την ενίσχυση περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, και την προώθηση περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.