Ανοιχτές Διαβουλεύσεις – Επικύρωση Μη Τυπικής / Άτυπης Μάθησης στην ΚύπροΗμερομηνία Τετάρτη 13 Απριλίου 2022

ΣΤΙΣ 9 Π.Μ. – 4:30 Μ.Μ.

Τοποθεσία : Κεντρικό Κτήριο PwC (Λευκωσία)

Το CSI και η PwC προσκαλούν τους ενδιαφερόμενους φορείς και πολίτες σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση μη δεσμευτικής συμμετοχής, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων επί σχεδίων που αφορούν τους τομείς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Νεολαίας και Εθελοντισμού στο πλαίσιο του Έργου για τη “Θέσπιση Μηχανισμών Επικύρωσης Μη Τυπικής/Άτυπης Μάθησης στην Κύπρο”.

Οι υβριδικές διαβουλεύσεις θα πραγματοποιηθούν στις 13/04/2022 Τετάρτη με επιλογή συμμετοχής δια ζώσης στη Λευκωσία (κεντρικό κτίριο της PwC, Δημοσθένη Σεβέρη 43, 1080) ή διαδικτυακά μέσω ZOOM.

Δηλώστε συμμετοχή μέχρι τις 11/04/2022 εδώ (https://forms.gle/tTKdtZ2nWe2M9k948).
Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, οι συμμετέχοντες μπορούν αν επιθυμούν να υποβάλουν τις απόψεις και τις εισηγήσεις τους συμβάλοντας έτσι στη διαμόρφωση των σχετικών μηχανισμών και επαγγελματικών προτύπων.

Συγκεκριμένα, οι διαβουλεύσεις θα βασιστούν σε προσχέδια για:

τη θέσπιση μηχανισμού επανένταξης ενηλίκων στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας (εσπερινά σχολεία/σχολές) με αξιοποίηση πρότερης τους μη τυπικής ή άτυπης μάθησης (09:00 π.μ. -11:00 π.μ.)
-τη θέσπιση επαγγελματικού προτύπου Youth Worker (11:30 π.μ.-13:30 μ.μ.)

-τη θέσπιση μηχανισμού επικύρωσης προσόντων/δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν από τον εθελοντισμό και διασύνδεση τους με απόκτηση πιστωτικών μονάδων σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (14:30 μ.μ. -16:30 μ.μ.)

Οι συναντήσεις απευθύνονται σε σχετικούς φορείς που προσφέρουν τυπική και μη τυπική μάθηση, και σε πολίτες της ΚΔ.
Δεν υπάρχει όριο για τον αριθμό θεματικής που μπορούν να παρακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι.

Γλώσσα διαβουλεύσεων θα είναι τα Ελληνικά.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία και από εθνικούς πόρους και Αναθέτουσα Αρχή είναι το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.


Περισσότερα δείτε στην σελίδα του youThink στο Facebook