Αιτήσεις για πρακτική άσκηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Υποβάλετε αίτηση για πρακτική άσκηση επί πληρωμή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τον Οκτώβριο του 2022!

5 μήνες μάθηση και επίτευξη των προτεραιοτήτων της ΕΕ.

Το καλύτερο μέρος για να ξεκινήσετε μια διεθνή καριέρα.

Προθεσμία: 31 Ιανουαρίου

Link: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftraineeships.ec.europa.eu%2F%3Ffbclid%3DIwAR1syidH4UEzoia3JFbt41ayPmlqPXVojqlu26JvS_falX3JTYVUUJiKS4A&h=AT1eGLQMF5oKpREwHJw3c52b6GEhw_ALAf7911uRiJDdQI_fzHl6zW_XQhzCihFtMNHfrvyEuSukj4B8Qe32hrvY_220AwBTxwsBPJhH7jMSIBv_1N2yzSBE374TqARPgg&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT2276D0jR1vB2eEdFG7jTs4iKoUgW3lGlVc_G7vcNWPG03RCUnZXw2_yDCtRy40T-JwoeMklorKgLGjSZ1_BXEpAY3cPC9iH6Qwq2xOXnfxUTRrq6_NWtmStclATA9-vjvZBNmt6ubaX6O7TY6LihGnWIYpwg7HaLMostWZBT3Pgk76Q9ebXLildJA8sgjNcVOxJ88

 


Περισσότερα δείτε στην σελίδα του youThink στο Facebook