4ο Διεθνές Συνέδριο του Ιδρύματος Σύλβιας Ιωάννου

Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου», Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

6 – 8 Φεβρουαρίου 2019

Το 4ο Διεθνές Συνέδριο του Ιδρύματος Σύλβιας Ιωάννου διοργανώνεται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο νέο, πρωτοποριακό Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» του Πανεπιστημίου Κύπρου στη Λευκωσία.  Το Συνέδριο διεξάγεται από τις 6 έως τις 8 Φεβρουαρίου 2019, υπό τον τίτλο:

Κειμενοποιώντας την εμπειρία – Ψηφιοποιώντας το κείμενο: Η Κύπρος μέσα από την ταξιδιωτική γραμματεία (15ος-18ος αι.)

Οι εργασίες του Συνεδρίου τελούν υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη.

Το Συνέδριο στοχεύει αφενός στην προώθηση της διεπιστημονικής μελέτης της ταξιδιωτικής γραμματείας για την ανατολική Μεσόγειο, με έμφαση στην Κύπρο, αφετέρου στην αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών στην έρευνα που διεξάγουν οι Aνθρωπιστικές Eπιστήμες.

Ειδικοί επιστήμονες από οκτώ χώρες θα προσεγγίσουν τα περιηγητικά κείμενα ως είδος, ως τεκμήριο για την πρόσληψη του Άλλου, ως μέσο αναπαράστασης του χώρου, ως μαρτυρία για την πολιτισμική μεταφορά και ως ιστορική πηγή. Οι ανακοινώσεις τους υποστηρίζονται ερευνητικά από την πλατφόρμα που δημιουργήθηκε για το ερευνητικό πρόγραμμα Ζέφυρος: Περιηγητικά κείμενα για την Κύπρο (15ος-18ος αι.), το οποίο υλοποιήθηκε με την επιστημονική επίβλεψη της Καθηγήτριας Ίλιας Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister (Πανεπιστήμιο Κύπρου) και χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σύλβιας Ιωάννου. Η πλατφόρμα θα παρουσιαστεί στο Συνέδριο και θα αποτελέσει κεντρικό σημείο αναφοράς σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης.

Με βάση μια καινοτόμο επιστημονική μεθοδολογία και προσέγγιση της ταξιδιωτικής γραμματείας, συγκεντρώθηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν όλες οι πληροφορίες περί Κύπρου που εντοπίσθηκαν σε 125 εκδόσεις (σε 11 γλώσσες) από τον 15ο έως και τον 18ο αιώνα, από τη Συλλογή του Ιδρύματος Σύλβιας Ιωάννου, καθιστώντας, πλέον, προσβάσιμο ένα εκτενέστατο σύνολο πληροφοριών (60.000 εγγραφές) για τον φυσικό και τον οικισμένο χώρο, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και την ιστορία της Κύπρου. Ο ερευνητής και κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί εύκολα να εντοπίσει τις πληροφορίες που αναζητεί και να δει το πρωτότυπο κείμενο.

Ο Ζέφυρος είναι το πρώτο βήμα μιας ευρύτερης διαδικτυακής πλατφόρμας, η οποία μελλοντικά θα φιλοξενήσει και άλλες βάσεις δεδομένων ταξιδιωτικής γραμματείας για την ανατολική Μεσόγειο.

Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και οδηγίες για την εγγραφή παρέχονται στην ιστοσελίδα https://www.sylviaioannoufoundation.org/4th-international-conference. Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Το Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου

Το Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου δημιουργήθηκε το 2009 με εφαλτήριο την προσωπική συλλογή βιβλίων και χαρτών της Σύλβιας Ιωάννου. Σκοπός του Ιδρύματος είναι η διαφύλαξη και η διάδοση της ιστορικής, πολιτικής και πολιτιστικής –έντυπης και χειρόγραφης– κληρονομιάς της Κύπρου, μέσω ερευνητικών προγραμμάτων βασισμένων σε τεκμήρια της συλλογής του, εκδόσεων, συνεδρίων, και υποτροφιών για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές με θεματικό άξονα το νησί της Κύπρου.

Η βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Σύλβιας Ιωάννου εξακολουθεί να εμπλουτίζεται και διαθέτει πλέον περισσότερες από 3.000 σπάνιες εκδόσεις, χάρτες και χειρόγραφα, από τον 15ο έως και τον 20ό αιώνα, σχετικά με την Κύπρο. Η βιβλιοθήκη απευθύνεται σε μελετητές, φοιτητές και ερευνητές, προσφέροντας πρόσβαση σε σπάνια πρωτότυπα περιηγητικά και ιστορικά τεκμήρια, ταξιδιωτικές αναφορές και δοκίμια, χάρτες, άτλαντες, νησολόγια και κοσμογραφίες.

Μέρος της συλλογής έχει ήδη αναρτηθεί στον ιστότοπο του Ιδρύματος: www.sylviaioannoufoundation.org

Επικοινωνία: info@sylviaioannoufoundation.org