24η Ετήσια Γενική Συνέλευση Πετρολίνα


Διαφύλαξη οικονομικών πόρων, ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και ενδυνάμωση των προοπτικών βιώσιμης ανάπτυξης οι σταθεροί στόχοι της Πετρολίνα

Tην Τετάρτη 19 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η 24η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Petrolina (Holdings) Public Ltd.

Στη Συνέλευση παρουσιάστηκαν εκτενώς τα ελεγμένα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το 2023, βάσει των οποίων ο συνολικός κύκλος εργασιών μέσω πρατηρίων, σε εμπορικούς πελάτες καθώς και σε άλλες εταιρείες πετρελαιοειδών ανήλθε στα €559,9εκ. έναντι €644,4εκ. το 2022. Το κέρδος πριν τη φορολογία ανήλθε στις €692χιλ. έναντι €3,8εκ. το 2022, ενώ το κέρδος μετά την φορολογία από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθε στα €1,1εκ. έναντι €2,8εκ. το προηγούμενο έτος. Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, το κέρδος ανά μετοχή από συνεχιζόμενες δραστηριότητες υπολογίζεται στα 1,24 σεντ έναντι 3,25 σεντ το 2022.

Όσον αφορά στη διαχρονική μερισματική πολιτική της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε σε καταβολή προμερίσματος ύψους 1,7 σεντ τον Αύγουστο του 2023, και σήμερα, λαμβάνοντας υπόψη τις προοπτικές της Εταιρείας, προτείνει την καταβολή τελικού μερίσματος ύψους 1,0 σεντ, έτσι ώστε το συνολικό μέρισμα για τη χρήση του έτους 2023 να ανέλθει στα 2,7 σεντ ανά μετοχή ή 7,9% επί της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

Στην ομιλία του, ο κ. Κωστάκης Λευκαρίτης, Εκτελεστικός Πρόεδρος της Πετρολίνα, τόνισε πως, «στόχος του Ομίλου μας παραμένει η διαφύλαξη των οικονομικών του πόρων, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του και η ενδυνάμωση των προοπτικών βιώσιμης ανάπτυξης στο πλαίσιο του τριπτύχου Περιβάλλον – Κοινωνία – Διακυβέρνηση. Ενδεικτική είναι και η πολύ πρόσφατη εγγραφή της Petrolina (Holdings) Public Limited στο Κρατικό Μητρώο Επιχειρήσεων & Οργανισμών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ως η πρώτη εταιρεία που το επιτυγχάνει στην Κύπρο. Η πιστοποίηση αυτή αποτελεί επιβεβαίωση της διαχρονικής προσφοράς στην Κυπριακή κοινωνία η οποία θα συνεχιστεί και στο μέλλον, ως ανιδιοτελής εκτίμηση προς τον τόπο μας.

Πέραν της διαχρονικής δραστηριοποίησης στην εμπορεία πετρελαιοειδών, ο Όμιλος μας δίνει έμφαση στοχεύοντας σε νέα έργα υποδομής με μακροχρόνιο ορίζοντα, με στόχο τη διασφάλιση της επιχειρηματικής της συνέχειας. Στο πλαίσιο αυτά εντάσσεται το μεγαλεπήβολο έργο «Larnaka Land of Tomorrow»,  στο οποίο ο Όμιλος μας αισιόδοξα προσβλέπει στην ανάπτυξη των ιδιόκτητων ακινήτων όπου στεγαζόταν το παλαιό τερματικό καυσίμων στο βόρειο παραλιακό μέτωπο Λάρνακας και την μετατροπή τους σε ένα μοντέρνο και ελκυστικό χώρο για τις επόμενες γενεές».

Στο θλιβερό γεγονός, που χάραξε φέτος την πορεία του Ομίλου, την πρόσφατη απώλεια του επί σειρά ετών Εκτελεστικού Συμβούλου, αείμνηστου Δημήτρη Λευκαρίτη ο οποίος απεβίωσε τον Ιανουάριο του 2024 σε ηλικία 67 ετών, αναφέρθηκε τέλος ο κ. Λευκαρίτης. «Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Petrolina (Holdings) Public Limited, θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά μας εκτίμηση για την πολυετή και πολύτιμη προσφορά του στον Όμιλο μας», είπε.

Κλείνοντας, ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της Πετρολίνα, απηύθυνε θερμές ευχαριστίες και εξέφρασε την ιδιαίτερη εκτίμηση του προς όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τη Διεύθυνση, τους πρατηριούχους, το προσωπικό, τους ελεγκτές, τους νομικούς συμβούλους και όλους τους συνεργάτες που διαχρονικά βρίσκονται δίπλα στη μεγάλη οικογένεια της Πετρολίνα, για τη συμβολή τους στην ομαλή διεκπεραίωση των εταιρικών της δραστηριοτήτων. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απηύθυνε επίσης και σε όλους τους μετόχους της εταιρείας για την εμπιστοσύνη με την οποία την περιβάλλουν. «Είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο ευθύνης και εμπιστοσύνης που επικεντρώνονται όλες οι προσπάθειές μας για την επίτευξη εταιρικών στρατηγικών στόχων και ευκαιριών προς όφελος όλων των μετόχων», είπε.