4η ομάδα Ευρωπαίων πολιτών θα υποβάλει τις συστάσεις της για τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης


Ημερομηνία :11 Φεβρουαρίου 2022

Ώρα : 10:15

4η ομάδα Ευρωπαίων πολιτών θα υποβάλει τις συστάσεις της για τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης.

Στην ατζέντα:
-Η ΕΕ στον κόσμο
-Μετανάστευση

Σύνδεσμός : https://bit.ly/3uFK6k
 


Περισσότερα δείτε στην σελίδα του youThink στο Facebook