Υποτροφίες για Σπουδές σε Κλάδους Σχετικούς με τους Υδρογονάνθρακες

Υποτροφίες για Σπουδές σε Κλάδους Σχετικούς με τους Υδρογονάνθρακες
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας πρωτοπορεί με καινοτόμα προγράμματα σπουδών σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο 

Σε συνέχεια ανακοίνωσης του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας σχετικά με την παραχώρηση υποτροφιών για σπουδές σε κλάδους σχετικούς με τους υδρογονάνθρακες, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση εισδοχής στα σχετικά προγράμματα που προσφέρει.

Οι υποτροφίες αφορούν το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, για προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών, με το μέγιστο ποσό για κάθε υποτροφία να ανέρχεται στις €20,000 ανά έτος, το οποίο θα καλύπτει τα δίδακτρα και ένα ποσό για μηνιαίο επίδομα συντήρησης. Όσον αφορά τα υπόλοιπα έτη σπουδών του υποψήφιου υπότροφου, αυτά θα καλύπτονται από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας νοουμένου ότι θα υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις και με βάση τη σειρά κατάταξης που έχει ήδη εξασφαλίσει το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ο υποψήφιος.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας πρωτοπορεί στον τομέα των υδρογονανθράκων, καθώς κάποια εκ των σχετικών προγραμμάτων σπουδών που προσφέρει είναι μοναδικά, τόσο σε Κύπρο όσο και σε Ελλάδα. Το Πανεπιστήμιο διαθέτει άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια προσομοιώσεων με κατάλληλα επαγγελματικά λογισμικά όπου κάθε φοιτητής πειραματίζεται και εκπονεί, υπό την επίβλεψη των καθηγητών, σχέδια και μελέτες.

Μεταξύ άλλων, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει τα ακόλουθα προγράμματα σπουδών:

  • Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό πρόγραμμα στην Μηχανική Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Ενέργειας
  • Προπτυχιακό πρόγραμμα στη Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων
  • Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση στη Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων
  • Διδακτορικό πρόγραμμα στη Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση εισδοχής μέχρι την Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2020. Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας έχει ορίσει ως τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων (η οποία πρέπει να συνοδεύεται από την βεβαίωση εξασφάλισης θέσης στο Πανεπιστήμιο) την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τηλεφωνικό κέντρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στο 22841528 είτε με την κ. Γκαλίνα Γιάνεβα Κωνσταντινίδης στο τηλέφωνο 22841673 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο yaneva.g@unic.ac.cy. Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα του Πανεπιστημίου στο unic.ac.cy

Επίσης, για τα κριτήρια εισδοχής και τις φόρμες για τις αιτήσεις μπορείτε να επισκεφθείτε τη σχετική ανακοίνωση στη ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.